• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Bộ sưu tập số Luận Án - Luận Văn

Luận án, luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, thể hiện lao động khoa học nghiêm túc, độc lập, sự tìm tòi, sáng tạo, những ý tưởng khoa học của người viết. Trong những năm qua, đã có nhiều tác giả Yên Bái đã bảo vệ thành công luận án, luận văn tại các Học viện, trường Đại học của Hà Nội, Thái Nguyên và một số tỉnh thành phố khác trong cả nước về các lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính, Kiến trúc, Văn hóa – Xã hội, Toán học, Chính trị… Đây là các tài liệu có giá trị khoa học về mặt lý luận và thực tiễn, có những đóng góp mới cho sự phát triển khoa học chuyên ngành, phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân địa phương Yên Bái.

Hiện nay, Thư viện tỉnh Yên Bái đang lưu giữ các bản số hóa luận án, luận văn của các tác giả địa phương. Hàng năm, Thư viện tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tiếp tục sưu tầm và bổ sung nguồn tài liệu số hóa luận án, luận văn từ nhiều nguồn khác nhau. Để giúp bạn đọc có thể tiếp cận được các tài liệu quý và đặc biệt này, Thư viện tỉnh Yên Bái giới thiệu Bộ sưu tập số “Luận án, luận văn” trên Website: Http://thuvientinhyenbai.gov.vn. Bộ sưu tập gồm các bản số hóa toàn văn luận án, luận văn của các tác giả địa phương, được chia thành 5 nội dung chính: Công nghệ; Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội; Kinh tế - Tài chính; Nghệ thuật và các ngành khoa học khác.

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ nghiên cứu và bạn đọc.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu!

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP