• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
Bộ sưu tập số Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái

  Ở vị trí cửa ngõ miền Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Yên Bái là điểm dừng chân của các dòng người thiên di từ đồng bằng Bắc Bộ lên, từ phương Bắc xuống sinh cư lập nghiệp. Hiện nay, vùng đất Yên Bái là nơi quần cư của 30 dân tộc anh em với dân số trên 780.000 người, trong đó dân tộc Kinh chiếm 54%, dân tộc Tày chiếm 17%, dân tộc Dao chiếm 9,1%, dân tộc Mông chiếm 8,1%, dân tộc Thái chiếm 6,1%... Sự phân bố dân cư các dân tộc ở Yên Bái không có lãnh thổ tộc người rõ rệt, họ sống xen kẽ với nhau. Mỗi dân tộc đều có những vùng quần tụ đông đảo của mình. Các dân tộc cư trú ở những độ cao khác nhau nên phân thành vùng cao, vùng thấp và rẻo giữa. Nhà ở, tập quán sản xuất, đời sống văn hóa của các dân tộc ở mỗi vùng có những nét đặc thù riêng nhưng tất cả các dân tộc đều sinh sống hòa thuận, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phấn đấu đưa tỉnh Yên Bái giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về các dân tộc tỉnh Yên Bái của bạn đọc, Thư viện tỉnh Yên Bái xin giới thiệu Bộ sưu tập số toàn văn   Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái ” trên Website: Http://thuvientinhyenbai.gov.vn. Bộ sưu tập giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa của 30 dân tộc tỉnh Yên Bái như: Đặc điểm kinh tế, hôn nhân gia đình, tục lệ ma chay, văn hóa, lễ tết, trang phục…Tài liệu trong Bộ sưu tập là các tài liệu hiện có trong kho Địa chí của Thư viện tỉnh Yên Bái và các bài trích báo, tạp chí Trung ương, địa phương viết về đặc trưng văn hóa của các dân tộc tỉnh Yên Bái. Bộ sưu tập được sắp xếp theo từng dân tộc sẽ giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu một cách thuận tiện, nhanh chóng.

     Đây chính là nguồn tài liệu quí để nghiên cứu lịch sử, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái, nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc, củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu!

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP