• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Bộ sưu tập số Tác phẩm văn học Yên Bái

Văn học nghệ thuật có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ của con người, là động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội. Văn học nghệ thuật đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế với nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, bồi đắp tâm hồn, trí tuệ, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, hướng tới những phẩm chất đạo đức mới, bồi đắp lẽ sống và lý tưởng, nhân cách cao đẹp của con người Việt Nam trường tồn cùng lịch sử dân tộc.

Cùng với sự phát triển của văn học nghệ thuật cả nước, văn học nghệ thuật Yên Bái đã có những đóng góp quan trọng trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnhTrong đó, mảng văn học viết đã có nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, phản ánh sâu sắc, toàn diện vẻ đẹp của đất và người Yên Bái trong công cuộc xây dựng và phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhiều tác giả văn học Yên Bái đã đạt được những giải thưởng văn học cao quý của Nhà nước và địa phương, tên tuổi của họ luôn gắn liền với đất và người Yên Bái như: Hoàng Hạc, Xuân Nguyên, Bùi Hồng Sính, Ngọc Bái, Vũ Chấn Nam, Dương Soái, Trần Cao Đàm, Hoàng Thế Sinh, Hà Lâm Kỳ, Hoàng Việt Quân, Nguyễn Hiền Lương…

Nhằm giúp cho bạn đọc tìm hiểu về các Tác giả - Tác phẩm văn học địa phương, Thư viện tỉnh Yên Bái giới thiệu Bộ sưu tập số toàn văn “Tác phẩm văn học Yên Bái” trên Website:http://thuvientinhyenbai.gov.vn.Bộ sưu tập gồm các tài liệu có trong kho Địa chí của Thư viện tỉnh Yên Bái với nhiều thể loại: tiểu thuyếttruyện ngắnthơ, kịch, tạp văn, ký, lý luận văn học, phê bình văn học… được chia thành 5 nội dung chính: Truyện; Thơ; Kịch; Ký và Nghiên cứu văn học.

Ngoài các thông tin cơ bản về Tác giả - Tác phẩm của địa phương, Bộ sưu tập sẽ đem tới cho bạn đọc những kiến thức, những bài học bổ ích trong cuộc sống, phát triển những cảm xúc thẩm mỹ lành mạnh, vun đắp thêm lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu!

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP