• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Giới thiệu bộ sưu tập: "Đảng bộ tỉnh Yên Bái"

            Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã mở ra một trang sử mới cho lịch sử cách mạng Việt Nam, tác động mạnh mẽ tới phong trào yêu nước của nhân dân các dân tộc Yên Bái.

           Đầu những năm 40 của thế kỷ XX, những cán bộ cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ được cử lên Yên Bái hoạt động và đã xây dựng được một số cơ sở cách mạng ở huyện Trấn Yên và thị xã Yên Bái, nhiều tổ chức cứu quốc được thành lập. Để  đẩy mạnh phong trào cách mạng ở Yên Bái, ngày 7 tháng 5 năm 1945, Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở thị xã Yên Bái. Ngày 30 tháng 6 năm 1945, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự Đảng liên tỉnh Phú Thọ - Yên Bái do đồng chí Ngô Minh Loan làm Bí thư - đánh dấu một mốc son lịch sử trong phong trào cách mạng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Yên Bái. Từ đây, phong trào cách mạng của tỉnh Yên Bái được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng.

           Từ khi được thành lập, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống anh dũng, sáng tạo, tập hợp, đoàn kết nhân dân các dân tộc, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh vượt qua bao khó khăn, gian khổ cùng cả nước giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng, an ninh.

Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Thư viện tỉnh Yên Bái xin giới thiệu Bộ sưu tập số “Đảng bộ tỉnh Yên Bái” trên Website:http://thuvientinhyenbai.gov.vn. Bộ sưu tập tập hợp các tài liệu có trong kho Địa chí của Thư viện tỉnh Yên Bái giới thiệu về sự ra đời, những chặng đường cách mạng vẻ vang, các sự kiện quan trọng của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Đảng bộ các huyện, thị xã và Đảng bộ các ban ngành trong tỉnh.

           Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP