• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Đất nước trọn niềm vui
Ngày xuất bản: 16/04/2024 8:11:15 SA

            Cách đây 49 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024). Cùng ôn lại những trang sử hào hùng và niềm tự hào của dân tộc, Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề sách “Đất nước trọn niềm vui” được trưng bày tại tầng 1 – Phòng Trưng bày triển lãm.

 

Chuyên đề giới thiệu hơn 50 tài liệu giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những thời khắc lịch sử của dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, chung sức chung lòng vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để giành độc lập, tự do và các thành tựu nổi bật sau 49 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 Tài liệu được sắp xếp theo 3 nội dung sau:

Phần thứ nhất: Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Phần thứ hai: Ý nghĩa và giá trị lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Phần thứ ba:  Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Bùi Dịu

Phòng Công tác bạn đọc

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP