• Loading...
Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người (G.V.Leibniz). Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắc và sáng sủa hơn (G.Letxinh).
 
 • Quân đội nhân dân Việt Nam truyền thống và hiện đại

  Ngày xuất bản: 18/12/2017 2:25:09 SA

            Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, được nhân dân nuôi dưỡng và sát cánh cùng chiến đấu, trải qua gần 2/3 thế kỉ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do cho tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và trở thành một quân đội hội đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc đất nước thân yêu của mình.

 • Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

  Ngày xuất bản: 15/11/2017 3:36:38 SA

          Giáo dục và đào tạo từ lâu đã trở thành mối quan tâm hàng đầu, nhất quán của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà giáo ViệtNam. Ngày nhà  giáo Việt Nam 20/11 

 • Phụ nữ Việt Nam học tập và làm theo Bác kính yêu

  Ngày xuất bản: 12/10/2017 7:54:59 SA

  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

 • Biển đảo – Quê hương Việt Nam

  Ngày xuất bản: 28/09/2017 1:58:21 SA

          Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng không chỉ đối với lịch sử dân tộc, mà còn là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc và đất nước ta phát triển bền vững

 • Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc

  Ngày xuất bản: 25/09/2017 2:17:03 SA

         Ngày 7/11/1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười do V.I. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo đã thành công. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã “mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”.

 • Tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh

  Ngày xuất bản: 21/08/2017 4:24:22 CH

  Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền thuộc về nhân dân.  Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

 • Tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam - Lào

  Ngày xuất bản: 19/07/2017 11:27:03 CH

            Thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” cùng với các sự kiện 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -  Lào năm 2017 (5/9/1962 – 5/9/2017) ; 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam -  Lào 2017 (18/7/1977 – 18/7/2017)...

 • Nâng cao nhận thức bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

  Ngày xuất bản: 26/06/2017 4:02:26 CH

          Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp giáo dục và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là vấn đề luôn thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội và người dân trong bối cảnh ngày càng có nhiều vấn đề nảy sinh liên quan đến trẻ em như bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em…

 • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 – 30/6/2017)

  Ngày xuất bản: 19/06/2017 8:34:37 SA

         Ngày 30/6/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái – Phú Thọ do đồng chí Ngô Minh Loan làm Bí thư. Sự kiện Đảng bộ tỉnh Yên Bái ra đời là một tất yếu lịch sử, là kết quả của quá trình đấu tranh liên tục, kiên cường chống thực dân, phong kiến của tỉnh Yên Bái

 • Việt Nam - Những chặng đường lịch sử (30/4/1975 – 30/4/2017)

  Ngày xuất bản: 19/04/2017 9:14:18 SA

          Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

 • 1-10 of 89<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

  THƯ VIỆN VIDEO

  KẾT NỐI WEBSITE

  LƯỢT TRUY CẬP