• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
“80 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh"
Ngày xuất bản: 22/08/2016 6:59:13 SA

 Trong không khí phấn khởi của toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước ta đang phấn khởi tham gia nhiều hoạt động sôi nổi và ra sức thi đua lập nhiều thành tích hướng tới ngày kỷ niệm lịch sử vẻ vang 80 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011).

Nội dung chuyên đề nhằm giới thiệu tới đông đảo bạn đọc về sự phát triển vẻ vang của dân tộc ta từ khi có Đảng và Bác Hồ kính yêu đến nay luôn gắn liền với những kỳ tích của các thế hệ thanh niên được vũ trang bằng lý tưởng cách mạng cao đẹp, ôn lại lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên nước ta là lịch sử của đội quân xung kích luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Quá khứ hào hùng của các thế hệ đi trước là truyền thống tốt đẹp hướng dẫn các thế hệ trẻ ngày nay đoàn kết phấn đấu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đi vào tương lai, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn thiết tha của Bác Hồ kính yêu. 80 năm qua, được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, rèn luyện lãnh đạo, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên nước ta đã có nhiều cống hiến xuất sắc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với ý nghĩa đó Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề sách: “80 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”. Chuyên đề gồm: 50 tài liệu (gồm sách, báo, tạp chí) được lựa chọn giới thiệu trưng bày trực quan tại Phòng Trưng bày - Triển lãm của Thư viện tỉnh Yên Bái. Chuyên đề giúp các cán bộ, đoàn viên thanh niên tự soi mình để tự rèn luyện, phấn đấu tốt hơn nữa, góp phần xứng đáng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa yêu quý của chúng ta.            

                Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc.

                   

Trần Thị Thủy

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP