• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
"Bác Hồ với Thương binh - Liệt sĩ"
Ngày xuất bản: 22/08/2016 8:22:18 SA

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã vùng lên đánh thắng những tên đế quốc to lớn, những kẻ thù hung hãn, tàn bạo nhất của thế kỷ 20 giành thắng lợi trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa cả nước ta bước vào thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc chiến đấu ấy biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, biết bao nhiêu các thương binh, bệnh binh đã để lại một phần máu xương của mình cho sự nghiệp độc lập tự do của Tổ quốc.

 Với tình cảm chân thành và việc làm đầy ân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Thương binh - Liệt sĩ, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành một số chính sách đối với công tác thương binh, liệt sĩ. Năm 1947, Bác đề nghị các ban, ngành, đoàn thể Trung ương đang họp ở Đại Từ - Thái Nguyên lấy ngày 27/7 hàng năm là ngày tưởng nhớ các thương binh, liệt sĩ của cả nước. Hàng năm, vào ngày 27/7 Bác thường xuyên gửi quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ, khi là một tháng lương, có khi một chiếc áo lụa, khăn mặt, vải vóc... Bác đề nghị: "Mỗi xã nên dành một số ruộng cho thương binh, gia đình liệt sĩ, mỗi xóm đón một vài thương binh về nuôi dưỡng chăm sóc nếu điều kiện có thể". Bác chỉ rõ: "Càng biết ơn các liệt sĩ bao nhiêu, càng phải chăm sóc gia đình liệt sĩ bấy nhiêu. Phải coi việc giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ là một nghĩa vụ, không thể coi là một việc làm phúc". Đáp lại tình yêu thương của Bác và lòng biết ơn vô hạn là những hồi ức của thương binh và gia đình liệt sĩ đối với Bác. Bác của chúng ta nay đã đi xa nhưng tư tưởng đạo đức của Người luôn là ngọn lửa cách mạng rực sáng trong tâm hồn mỗi người dân Việt nam.

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2013), Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề sách "Bác Hồ với Thương binh - Liệt sĩ". Chuyên đề gồm: 35 tài liệu là sách báo, tạp chí, tư liệu, tranh ảnh... trưng bày tại Phòng Trưng bày – Triển lãm của Thư viện tỉnh Yên Bái.

 

Nội dung chuyên đề: "Bác Hồ với Thương binh - Liệt sĩ" giới thiệu với bạn đọc những tài liệu, những bài nói, bài viết, trích dẫn và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ. Cùng một số hồi ức của thương binh và gia đình liệt sĩ đã có vinh dự được gặp Bác. Đây là những tư liệu quý, có giá trị, giúp bạn đọc hiểu thêm về tư tưởng, tình cảm, việc làm tình nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh với  thương binh và gia đình liệt sĩ, đồng thời nói lên những tình cảm và lòng biết ơn vô hạn của thương binh và gia đình liệt sĩ đối với Người.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!                    

Mai Thị Hồng Diên

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP