• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
“Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng"
Ngày xuất bản: 22/08/2016 6:54:03 SA

 Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề sách: “Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”.

Chuyên đề tập hợp 50 tài liệu (gồm sách, báo, tạp chí) được lựa chọn giới thiệu tại Phòng Trưng bày - Triển lãm của Thư viện tỉnh Yên Bái. Nội dung tài liệu giới thiệu tới đông đảo bạn đọc về: Các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam; Những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Những tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

         Chuyên đề sẽ giúp các cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khẳng định niềm tin tuyệt đối của nhân dân ta đối với Đảng.            

                Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc     

Nguyễn Thị Hiền      

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP