• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018)
Ngày xuất bản: 30/08/2018 7:41:35 SA

 

1. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ DÂN TỘC.

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2005

Khổ: 21 cm, Dày: 375 trang

Kí hiệu sách: VV32091; VV32090; MV16674; MV16675

 

 

 

 Nội dung: Cuốn sách tập hợp một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học đã đăng trên các sách, báo, tạp chí… tái hiện một cách sinh động quá trình đấu tranh giành chính quyền đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta. Ngoài việc trình bày rõ quá trình diễn biến, tính chất, đặc điểm của cuộc cách mạng, các tác giả còn luận giải, đúc kết những bài học lịch sử quý báu, vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Mặt trận Việt Minh, của khối đại đoàn kết dân tộc, của các trung tâm khởi nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn,…tính quyết định của nhân tố chủ quan đối với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.

 

2. VIỆT NAM 30 NĂM CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1945 - 1975)

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Đăng Vinh biên soạn

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2005

Khổ: 27 cm; Dày: 694 trang

Kí hiệu sách: VT3274; VT3275; MV16242; MV16243

 

 

 

 Nội dung: Cuốn sách Biên niên sự kiện đã phác thảo bức tranh toàn cảnh của hai cuộc kháng chiến. Cuộc chiến tranh giải phóng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, nhưng hết sức hào hùng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng kéo dài trong 30 năm (1945-1975) đã giành được thắng lợi trọn vẹn vào mùa xuân năm 1975 lịch sử. Những sự kiện được ghi chép trong cuốn sách phần lớn không đặt tên. Tất cả đều được đề cập, phản ánh hết sức phong phú, đa dạng, có sự kiện chung, có sự kiện xảy ra ở một cơ quan, đơn vị, các yếu tố, thời gian, địa điểm, địa phương, ở một thời điểm nhất định, nhưng đều có vai trò và ý nghĩa lịch sử của nó.

 

3. ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 CHIẾN THẮNG CỦA SỨC MẠNH VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2005

Khổ: 27 cm; Dày: 572 trang

Kí hiệu sách: VT3272; VT3273; MV16246

 

Nội dung: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc một số văn kiện của Đảng, cũng như diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đồng thời, nêu lên những đánh giá của Đảng Cộng sản Việt Nam và một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân về Đại thắng mùa xuân năm 1975. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu đến bạn đọc những nhận định của thế giới ca ngợi Đại thắng mùa xuân năm 1975 của Việt Nam và Mỹ - Ngụy thú nhận thất bại.

 

4. BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2015

Khổ: 27 cm; Dày: 402 trang

Kí hiệu sách: VT7206; MT38401; MT38402; MT38403

 

Nội dung: Ngày 02 tháng 9 năm 1945 đã trở thành ngày trọng đại và đi vào lịch sử dân tộc, là ngày Quốc khánh Việt Nam - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. “…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Sách giới thiệu toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người đọc trước quốc dân đồng bào tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào Ngày 2/9/1945.

 

5. VIỆT NAM 20 NĂM ĐỔI MỚI

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2006

Khổ: 24 cm; Dày: 611 trang

Kí hiệu sách: VT3530; VT3531; MV17517

 

 

 Nội dung: Cuốn sách gồm 6 phần lớn.

              Phần thứ nhất: Bối cảnh ra đời và quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta.

Phần thứ hai: Về phát triển kinh tế

Phần thứ ba: Về phát triển văn hóa, xã hội và con người

Phần thứ tư: Về công tác đối ngoại, quốc phòng và an ninh

Phần thứ năm: Về xây dựng hệ thống chính trị

Phần thứ sáu: Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì CNXH.

Trân trọng giới thiệu tới đông bạn đọc!

                                               

                                              Trần Thị Thủy 

                                         Phòng phục vụ bạn đọc.

 

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP