• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
86 năm vững bước theo ngọn cờ Đoàn
Ngày xuất bản: 20/03/2017 2:49:47 SA

               Đảng ta luôn xác định thanh niên giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người: “Đảng đặt tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh, xã hội văn minh”. Thời gian 86 năm xây dựng và trưởng thành của các thế hệ thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, chiến đấu và chiến thắng oanh liệt để viết lên trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu với  bạn đọc chuyên đề sách:  “86 năm vững bước theo ngọn cờ Đoàn”.

          Nội dung chuyên đề tập hợp hơn 100 tài liệu với các nội dung như : Tuổi trẻ Việt Nam với chủ nghĩa yêu nước trong lịch sử dân tộc; Phương pháp kỹ năng nghiệp vụ giáo dục thanh niên; Tìm hiểu một số thuật ngữ về công tác thanh niên; 65 năm lịch sử và phát triển lực lượng TNXP Tỉnh Yên Bái…

Chuyên đề tài liệu: “86 năm vững bước theo ngọn cờ Đoàn” giúp bạn đọc, đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên được ôn lại truyền thống vẻ vang, quá trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ khi thành lập cho đến hiện nay, đồng thời phát huy tính tiền phong gương mẫu, lá cờ đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Chuyên đề tài liệu được trưng bày tại phòng đọc (tầng 2) Thư viện tỉnh Yên Bái.

          Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

                                                                                                                                              Lê Hồng Thúy

                                                                                                                                      Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP