• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Bản hùng ca toàn quốc kháng chiến
Ngày xuất bản: 16/12/2016 2:55:39 SA

               70 năm đã trôi qua kể từ khi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi vào đêm ngày 19/12/1946, nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện trọng đại này không hề phai mờ. Những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới ngọn cờ quyết chiến quyết thắng của Đảng, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chủ tịch, toàn dân ta đã đứng lên kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập cho dân tộc. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã thắng lợi vẻ vang. Ý nghĩa của việc Toàn quốc kháng chiến đã được khẳng định.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước.

Nhân kỷ niệm ngày 19/12, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề tài liệu “Bản hùng ca toàn quốc kháng chiến”

Chuyên đề giới thiệu 54 tài liệu về bối cảnh lịch sử dẫn đến chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến; đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng chuẩn bị thực lực sẵn sàng kháng chiến; ngày toàn quốc kháng chiến; một số văn kiện về toàn quốc kháng chiến…

Chuyên đề được trưng bày tại Phòng Đọc, tầng 2, Thư viện tỉnh Yên Bái

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Hiền

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP