• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Biển đảo – Quê hương Việt Nam
Ngày xuất bản: 28/09/2017 1:58:21 SA

          Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng không chỉ đối với lịch sử dân tộc, mà còn là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc và đất nước ta phát triển bền vững. Đó là ý chí quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

          Phát huy sức mạnh tổng hợp là quan điểm cơ bản của Đảng và nhà nước ta, nhằm động viên, quy tụ phát huy cao độ sức mạnh của các nhân tố chính trị, tinh thần, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị, tạo ra sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

          Ý thức được rằng vấn đề chủ quyền của Việt nam trên biển Đông sẽ gặp nhiều bất lợi nếu không tìm ra những giải pháp hữu hiệu để đối phó, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số tư liệu, tài liệu về Biển, Đảo, về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, để đào sâu hơn nữa vấn đề, để cùng nhau suy nghĩ về những biện pháp ngăn ngừa không cho những sự cố xấu nhất có thể xảy ra, đồng thời để kiếm tìm nhưng giải pháp trung và dài hạn cho một trong những vấn đề sinh tử của dân tộc.

 Hi vọng chuyên đề tài liệu này sẽ tạo ra một ý thức mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền cũng như ở Biển đảo của dân tộc ta.

Chuyên đề “Biển đảo – Quê hương Việt Nam” gồm hơn 40 tài liệu, đang được trưng bày trực quan tại Phòng đọc tổng hợp, tầng 2 của Thư viện tỉnh Yên Bái.

Thư viện tỉnh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

                                              

                                             Trần Thị Thủy

                                        Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP