• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh với sự tiến bộ phụ nữ
Ngày xuất bản: 17/10/2023 7:47:13 SA

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin vững chắc ở lực lượng và khả năng của phụ nữ nước nhà, Người cho rằng: “Việt Nam cách mệnh cũng phải có nữ giới mới thành công”.  Với truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất chống kẻ thù xâm lược, tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như đối với sự phát triển của đất nước - Điều đó đã được chứng minh trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự tiến bộ của phụ nữ. Người quan tâm đến sự xác lập, đảm bảo quyền bình đẳng và chăm lo đến sự tiến bộ của phụ nữ.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc giải phóng phụ nữ trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “ Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh với sự tiến bộ của phụ nữ” do tác giả Phạm Hoàng Ngọc Diệp biên soạn được Nhà xuất bản Văn hoá thông tin phát hành năm 2010 với 271 trang viết, kèm ảnh tư liệu, in trên khổ 14 x 21cm. Sách có ký hiệu phân loại : 305.409597 và số đăng  ký cá biệt : VV42001; VV42002; MT16669; MT16670

 

Cuốn sách “Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh với sự tiến bộ của phụ nữ” được biên soạn từ nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế với các nội dung:

-  Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định về vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến việc xác lập, đảm bảo quyền bình đẳng và chăm lo đến sự tiến bộ của phụ nữ.

- Những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phụ nữ Việt Nam.

 

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

 

Chu Thị Hạnh

Phòng Nghiệp vụ

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP