• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày xuất bản: 17/09/2020 2:34:50 SA

 


75 năm qua kể từ ngày Ban cán sự Đảng liên tỉnh Phú Thọ - Yên Bái, tiền thân của Đảng bộ tỉnh Yên Bái được thành lập (30/6/1945), Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã trải qua 18 kỳ đại hội. Trong các nhiệm kỳ đại hội vừa qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, xây dựng Yên Bái trở thành một tỉnh phát triển toàn diện về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng…

 

 

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày, triển lãm sách với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái  lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Chuyên đề giới thiệu hơn 70 tài liệu về các nội dung: Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái; Đảng bộ tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ; Các văn kiện của đại hội Đảng bộ tỉnh, đại hội Đảng bộ huyện; Những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái qua các nhiệm kỳ.

Các tài liệu trưng bày, triển lãm được lựa chọn tại kho Địa chí của Thư viện tỉnh Yên Bái.

Thông qua tài liệu trong chuyên đề, quý độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những nội dung cơ bản về chủ trương đường lối của Đảng, thành tựu của đảng bộ tỉnh Yên Bái qua các nhiệm kỳ. Qua đó thêm tự hào và có trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Yên Bái trở thành địa phương năng động, sáng tạo và phát triển

Sách được trưng bày tại tầng 1 thư viện tỉnh Yên Bái. Trân trọng giới thiệu.

 

                                                                            Lê Thị Thu Thủy

                                                                               Phòng Địa chí

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP