• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Chiến thắng Điện Biên Phủ những dấu ấn lịch sử
Ngày xuất bản: 12/04/2024 2:48:01 SA

         70 năm đã trôi qua, Chiến dịch Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX. Đây là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), Thư viện tỉnh Yên Bái xin được trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một tác phẩm như là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần quyết chiến quyết thắng của cha ông ta, một tác phẩm rất có ý nghĩa về mặt lịch sử  Chiến thắng Điện Biên Phủ những dấu ấn lịch sử”. Cuốn sách do nhiều tác giả biên soạn được nhà xuất bản Văn hóa dân tộc; ấn hành năm 2016, sách có độ dày 388 trang, in trên khổ giấy 19x27cm, ký hiệu phân loại: 959.7041, số đăng ký cá biệt: VT7202; MT38395; MT38396; MT38397.

Nội dung của cuốn sách được chia thành 6 phần:

Phần thứ nhất: Thơ ca động viên và mừng chiến thắng Điện Biên Phủ: Đã có rất nhiều bài thơ, câu thơ được ra đời trong chiến dịch Điện Biên Phủ để nói về những thắng lợi của quân đội, những lời động viên cùng nhau cố gắng đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi nước nhà và hoàn thành sự nghiệp giải phóng tự do dân tộc.

Phần thứ hai: Diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954: Gồm những vấn đề nổi bật về chỉ đạo của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trận quyết chiến lực đầu tiên trong thời đại Hồ Chí Minh và còn rất nhiều những bài viết để thấy hết được sự hào hùng của dân tộc thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng tinh thần độc lập sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần thứ ba: Nhật lệnh, thư, lệnh động viên trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các chiến dịch phối hợp: Với những nội dung thiết thực công tác tuyên truyền, cổ động chiến trường diễn ra sôi nổi, rộng khắp qua từng tình huống chiến đấu, từng trận đánh và trong suốt chiến dịch, tập trung vào tuyên truyền phổ biến kịp thời những bức thư, điện khen của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, của Ban Chỉ huy mặt trận và của đoàn thể… đã đem lại hiệu quả thiết thực và tạo được những thắng lợi trên chiến trường.

Phần thứ tư: Điện Biên Phủ - biểu tượng của sức mạnh Việt Nam: Phát huy được sức mạnh và giá trị tinh thần, khí thế hào hùng đã và vẫn đang được phát huy tạo ra thế và lực mới cho đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là minh chứng không có khó khăn trở lực nào mà dân tộc Việt Nam không thể vượt qua.

 Phần thứ năm: Điện Biên Phủ qua những hồi ứ:. Với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đó là thắng lợi của nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, tạo ra bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục bộ chiến tranh kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp buộc thực dân pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Phần thứ sáu: Điện Biên Phủ- góc nhìn lịch sử của những người bên kia chiến tuyến: Đề cập rõ về hệ thống hình thái chiến trường trước, trong và sau cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953-1954 công tác chuẩn bị cho trận đánh Điện Biên Phủ những chiến lược, chiến thuật tấn công có ý nghĩa quyết định, những tấm gương chiến đấu anh dũng, kiên cường, những tổn thất không thể bù đắp của quân và dân ta để đổi lấy thắng lợi.

Chúng ta những thế hệ đi sau luôn hiểu rằng chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành mốc son lịch sử chói lọi là biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam. Những tấm gương chiến đấu dũng cảm của thế hệ thanh niên trong chiến dịch Điện Biên Phủ mãi mãi là phần quan trọng trong hành trang của mỗi chúng ta trên con đường đi tới tương lai.

Cuốn sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Yên Bái.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

                                                                       Nguyễn Hiền

                                                                                  Phòng Công tác bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP