• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam
Ngày xuất bản: 03/04/2024 2:19:33 SA

 Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới; Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định sẽ thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam” do tác giả Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn, được nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2018, với độ dày 400 trang, in trên khổ giấy 19x27cm, ký hiệu phân loại: 959.7041

Nội dung cuốn sách được chia làm 9 phần:

Phần I: Một số ảnh tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Phần này gồm 16 bức ảnh tư liệu cùng những lời bình ngắn gọn, cô đọng, súc tích đã tái hiện một cách trung thực và sinh động về Chiến dịch Điện Biên.

Phần II: Đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về chiến dịch Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Phần này là các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị; thư của Ban Bí thư … động viên quân đội và nhân dân tiếp tục đánh giặc và phục vụ tiền tuyến, phá tan mưu mô đẩy mạnh chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp - Mỹ.

Phần III: Thư gửi cán bộ, chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ và những mẩu chuyện về Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung của phần này là các bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung cổ vũ, động viên, cán bộ chiến sĩ, dân công ở mặt trận Điên Biên Phủ; khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào tây bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ; cùng những mẩu chuyện về Điên Biên Phủ.

Phần IV: Tài thao lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Phần này các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quân đội, nhà khoa học, nhà nghiên cứu…phân tích, đánh giá về tài thao lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ việc nhận định vị trí chiến lược đến việc xác định đúng phương châm chiến lược cuộc kháng chiến và phương châm chỉ đạo chiến dịch…

Phần V: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến thắng Điện Biên Phủ. Phần này là tập hợp các bài nghiên cứu, phân tích những vấn đề nổi bật về công tác lãnh chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đặc biệt là quyết định chuyển phương châm tác chiến từ “”đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” đã thể hiện rất rõ phong cách dân chủ, thực tiền, sáng tạo của Đại tướng Võ nguyên Giáp.

Phần VI: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam. Nội dung của phần này là các bài phân tích lãm rõ các nguyên nhân thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, đặc biệt là vấn đề về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Phần VII: Nhân tố chính trị, tinh thần trong chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phần này các bài viết tập trung phân tích các nhân tố làm nên thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ bắt nguồn là sự kết tinh của sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, tinh thần quyết chiến quyết thắng, tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần VIII: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ý nghĩa và giá trị lịch sử. Phần này gồm các bài đánh giá, khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo nên bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, đồng thời góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ của nhân loại.

Phần IX: Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. Phần này giới thiệu toàn văn quyết định của Thử tướng Chính phủ về xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt trong đó có Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ và các di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ.

Cuốn sách“Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam” như một nhân chứng lịch sử kể lại cho các thế hệ mai sau về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.

Mời các bạn tìm đọc cuốn sách “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam” để hiểu hơn về lịch sử vẻ vang của dân tộc. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Yên Bái với số đăng ký cá biệt: VT7813; LD82476; LD82477; LD82478

 Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Vũ Thị Hiệp

                                                   Phòng Hành chính - Tổng hợp

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP