• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
“Quân đội nhân dân Việt Nam - Trung với Đảng, hiếu với dân”
Ngày xuất bản: 16/12/2021 8:28:09 SA

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và khẳng định vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày, giới thiệu tới bạn đọc Chuyên đề tài liệu “Quân đội nhân dân Việt Nam - Trung với Đảng, hiếu với dân”.

Chuyên đề tập hợp hơn 50 tài liệu được trình bày theo 3 nội dung: 

1. Lịch sử ra đời Quân đội nhân dân Việt Nam;

2. Quân đội nhân dân Việt Nam trên mặt trận bảo vệ tổ quốc;

3. Quân đội nhân dân Việt Nam trên mặt trận xây dựng và phát triển đất nước.

Các tài liệu được lựa chọn để trưng bày phản ánh quá trình thành lập của Quân đội nhân dân Việt Nam; Quá trình chiến đấu và chiến thắng vẻ vang giành lại độc lập tự do cho dân tộc; Những đóng góp của lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định truyền thống quân đội cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn cách mạng mới. Qua các tài liệu được trưng bày, bạn đọc có dịp ôn lại chặng đường lịch sử vô cùng oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định sự sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc quan tâm, rèn luyện quân đội ta từ khi còn là những đội du kích nhỏ bé trở thành đội quân lớn mạnh như ngày nay.

Chuyên đề tài liệu được trưng bày và giới thiệu với bạn đọc từ ngày 22-30/12/2021 tại Phòng đọc, tầng 2, Thư viện tỉnh Yên Bái.

 Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu!

Trần Thị Hải

Phòng Công tác bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP