• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Công tác xã hội học đường
Ngày xuất bản: 18/08/2021 6:30:53 SA


Từ kinh nghiệm thực tiễn của thế giới cho thấy, công tác xã hội trong trường học có một vai trò quan trọng đối với việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, học sinh như: Tình trạng quá tải trong học tập, trầm cảm, bạo lực học đường, nghiện game, ma túy... Dịch vụ công tác xã hội trường học rất phát triển ở nhiều nước, song ở Việt Nam vẫn còn mới mẻ. Đối với bạn đọc muốn tìm hiểu về vấn đề này thì việc tìm nguồn tư liệu không hề dễ dàng. Nhằm khắc phục khó khăn này, Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Bộ sách “Công tác xã hội học đường” gồm 5 tập:.

 

1. Công tác xã hội với học sinh sử dụng chất gây nghiện

 

 

 

 

 

Tác giả:  Nguyễn Duy Nhiên,

              Tiêu Thị Minh Hường

               Nguyễn Lê Hoài Anh

               Tô Phương Oanh

Nhà xuất bản: Giáo dục, 2020

Khổ: 24cm; 191 trang

Tái bản lần thứ nhất

Ký hiệu phân loại: 371.78

Ký hiệu kho: VT8727; MT55280

 

 

Nội dung: Cuốn sách trình bày một số khái niệm và phân loại một số chất gây nghiện phổ biến hiện nay. Hiện trạng học sinh sử dụng chất gây nghiện trên thế giới và Việt Nam, phân tích các nguyên nhân học sinh sử dụng chất gây nghiện và hậu quả của nó… Đồng thời, sách còn đưa ra biện pháp phòng ngừa và giải quyết tình trạng này như: Giáo dục nhận thức và kỹ năng phòng tránh chất gây nghiện, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các biện pháp can thiệp điều trị...

Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về chất gây nghiện và vấn đề  học sinh sử dụng chất gây nghiện.

Chương 2: Giáo dục phòng ngừa, giải quyết vấn đề học sinh  sử dụng chất gây nghiện.

Chương 3: Khung lý thuyết công tác xã hội với học sinh  sử dụng chất gây nghiện.

Chương 4: Ứng dụng các phương pháp công tác hội hỗ trợ giải quyết vấn đề gặp phải của học sinh sử dụng chất gây nghiện.

 

2. Công tác xã hội với học sinh có vấn đề sức khỏe tâm thần

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương

              Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

              Đỗ Nghiêm Thanh Phương

              Nguyễn Thu Hà

Nhà xuất bản: Giáo dục, 2020

Khổ: 24cm; 211 trang

Tái bản lần thứ nhất

Ký hiệu phân loại: 371.713

Ký hiệu kho: VT8728; MT55281

 

 

Nội dung: Cuốn sách nêu khái niệm về sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần, thực trạng sức khỏe tâm thần học đường trên thế giới và Việt Nam, những vấn đề về sức khỏe tâm thần mà học sinh thường gặp phải như: Rối nhiễu hành vi, rỗi nhiễu cảm xúc, suy giảm tâm trí... những khó khăn của học sinh khi gặp các vấn đề này. Cuốn sách gồm 5 bài:

Bài 1: Những vấn đề cơ bản về học sinh có vấn đề sức khoẻ tâm thần học đường.

Bài 2: Chính sách, nguồn lực và dịch vụ trợ giúp học sinh có vấn đề sức khoẻ tâm thần.

Bài 3: Khái quát chung về công tác xã hội với học sinh có vấn đề sức khoẻ tâm thần trong trường học.

Bài 4: Một số phương pháp của công tác xã hội với học sinh có vấn đề sức khoẻ tâm thần trong trường học.

Bài 5: Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho một số nhóm đối tượng học sinh trong trường học.

 

3. Công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

             Vũ Thị Kim Dung

             Nguyễn Thị Mai Hồng

             Đặng Thị Huyền Oanh

Nhà xuất bản: Giáo dục, 2020

Khổ: 24cm; 135 trang

Tái bản lần thứ nhất

Ký hiệu phân loại: 371.7

Ký hiệu kho: VT8726; MT55279 

 

 

Nội dung: Cuốn sách trình bày ngắn gọn các khái niệm về công tác xã hội trường học, nguyên tắc về mối quan hệ giữa gia đình cộng đồng và hệ thống nhà trường và các kỹ năng công tác xã hội như: Kỹ năng điều phối, kỹ năng kết hợp nguồn lực, kỹ năng giáo dục, cách thức triển khai của nhân viên công tác xã hội như: các nhà quản lý giáo dục, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh...

 Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường.

Chương 2: Tổng quan về mô hình công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường.

Chương 3: Ứng dụng các phương pháp công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường.

Chương 4: Vai trò của nhân viên công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường.

 

4. Công tác xã hội với học sinh nghiện Internet

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Hiệp Thương

              Trịnh Phương Thảo

              Lê Minh Công

              Nguyễn Duy Cường

              Nguyễn Văn Hiếu

Nhà xuất bản: Giáo dục, 2020

Khổ: 24cm; 183 trang

Tái bản lần thứ nhất

Ký hiệu phân loại: 371.78

Ký hiệu kho: VT8729; MT55282 

 

 

Nội dung: Cuốn sách trình bày các khái niệm về internet và nghiện internet ở học sinh, những nguyên nhân gây ra, tác hại của nó về cơ thể, tâm lý - xã hội, học tập... Đối với những người làm công tác xã hội với học sinh nghiện internet thì cuốn sách cũng nêu một số phương pháp, kỹ năng khi thực hành như: Truyền thông nâng cao nhận thức, tham vấn, hỗ trợ học sinh đảm bảo an toàn trên không gian internet, đánh giá, sàng lọc và can thiệp nhanh với học sinh nghiện internet.

Cuốn sách sách gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về công tác xã hội với học sinh nghiện internet

Chương 2: Thực trạng học sinh nghiện internet và chính sách, luật pháp liên quan đến học sinh nghiện internet

Chương 3: Thực hành công tác xã hội với học sinh nghiện internet

 

5. Công tác xã hội với vấn đề bạo lực học đường

 

 

 

 

 

Tác giả: Lương Quang Hưng

              Nguyễn Thu Trang

              Ngô Thị Thanh Mai

              Phạm Văn Tư

              Nguyễn Thị Mai Hương

Nhà xuất bản: Giáo dục, 2020

Khổ: 24cm; 183 trang

Tái bản lần thứ nhất

Ký hiệu phân loại: 371.782

Ký hiệu kho: VT8730; MT55283

 

 

Nội dung: Cuốn sách đưa ra một số hoạt động để giải quyết vấn đề bạo lực học đường như: Thiết lập các quy định phòng chống bạo lực tại trường học, truyền thông nâng cao nhận thức, thực hiện các chương trình tập huấn về giá trị sống và kỹ năng, các hoạt động can thiệp và hỗ trợ các em học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường.  

Cuốn sách gồm 3 chương

Chương 1: Khái quát về bạo lực học đường

Chương 2: Lý thuyết, nguyên tắc đạo đức và vai trò của công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề bạo lực học đường

Chương 3: Một số hoạt động của công tác xã hội trong giải quyết vấn đề bạo lực học đường

      Hy vọng Bộ sách “Công tác xã hội học đường sẽ giúp các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con trẻ, đồng thời góp phần bổ sung thêm những kiến thức cũng như kỹ năng sống cần thiết cho các em đang  trong lứa tuổi học trò để tránh được những tệ nạn trong trường học và ngoài xã hội. 

               Thư viện Tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu!

 

                                                                                          Nguyễn Hiền 

                                                                              Phòng Phục Vụ Bạn Đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP