• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020)
Ngày xuất bản: 27/11/2020 2:17:04 SA

 

Cuộc đời họat động của Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại rất nhiều những dấu ấn quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Ông là một vị tướng, một nhà lãnh đạo tài năng, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh là dịp để chúng ta ôn lại, tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

  

 

        Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn hồi ký của Đại tướng Lê Đức Anh “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” do Đại tướng Nguyễn Trọng Dinh và Khuất Biên Hòa thể hiện; Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia, 2015. - 359 tr. : ảnh; 24cm; kí hiệu sách: MT48651; MT46852; VT7976

       Để giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh, cuốn hồi ký “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” đã phác thảo khá đầy đủ, toàn diện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đại tướng Lê Đức Anh, gắn với những sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước. Cuốn sách được viết ra từ những ký ức của Đại tướng, do vậy các nhân vật, sự kiện, biến cố lịch sử được phản ánh một cách sinh động qua nhãn quan của người trong cuộc.

     Nội dung cuốn hồi ký được chia thành 11 chương với những giai đoạn, bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.

 

Chương 1: Tuổi thơ và những ngày đầu tham gia cách mạng

Chương 2: Tổ chức các nghiệp đoàn ở đồn điền cao su Lộc Ninh và tham gia đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945

Chương 3: Vào quân đội tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp ở Miền Đông Nam Bộ

Chương 4: Về Bộ Tổng  Tham mưu, góp phần xây dựng quân đội nhân dân tiến từng bước lên chính quy, hiện đại

Chương 5: Về Bộ Chỉ huy Miền trực tiếp đánh Mỹ trên chiến trường B2

Chương 6: Về Quân khu 9, chỉ huy bám trụ và đánh địch bình định lấn chiếm

Chương 7: Chỉ huy chiến dịch cuối năm 1974, giải phóng tỉnh Phước Long

Chương 8: Chỉ huy cánh quân hướng tây – tây nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh

Chương 9: Chỉ huy xây dựng quân đội ở đồng bằng sông Cửu Long và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam

Chương 10: Làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia

Chương 11: Tham gia lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

       Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!                           

                                                                                         

Nguyễn Hiền

Phòng phục vụ bạn đọc.

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP