• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Đất nước trọn niềm vui
Ngày xuất bản: 23/08/2016 2:13:00 SA

Chiến thắng 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Đất nước Việt Nam bước vào giai đoạn lịch sử mới độc lập, tự do, thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, non sông thu về một mối.

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề sách “Đất nước trọn niềm vui”. Chuyên đề giới thiệu 76  tài liệu được trưng bày trực quan tại Phòng Trưng bày - Triển lãm của Thư viện tỉnh

 

Nội dung chuyên đề khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Những thành tựu của Việt Nam sau 39 năm ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần quyết thắng và nắm bắt thời cơ trong chiến dịch mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Phạm Lan Hương

Phòng Phục vụ Bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP