• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Đất nước trọn niềm vui
Ngày xuất bản: 24/04/2023 1:41:53 SA

 


            Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc. Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên CNXH.

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, Thư viện tỉnh trưng bày chuyên đề sách “Đất nước trọn niềm vui”.

 

Chuyên đề giới thiệu 50 tài liệu, được chọn lọc trưng bày tại tầng 1 Phòng Trưng bày triển lãm của Thư viện tỉnh. Nội dung chuyên đề giới thiệu với bạn đọc những bài nói, bài viết, hình ảnh, tư liệu về cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc (1945 – 1975), cùng một số tư liệu về 48 năm của chặng đường lịch sử.

Với những tài liệu trưng bày trong chuyên đề sách sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về chặng đường lịch sử oai hùng, cùng những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện và những thành tựu của Việt Nam sau 48 năm ngày đất nước thống nhất.       

Xin trân trọng giới thiệu đến đông đảo bạn đọc!

                                                             

                                                                                        Hồng Diên

 Phòng Công tác bạn đọc

                                            

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP