• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Dấu chân phía trước - Tiếp bước hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 23/08/2018 3:34:43 SA

Đã gần 50 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng trong lòng các thế hệ Việt Nam, Người vẫn còn sống mãi. Tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác luôn soi rọi con đường cách mạng trong mỗi bước đi lên của đất nước. Nhắc lại hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta đều khắc ghi sâu trong tim lòng biết ơn vô hạn đối với những hi sinh lớn lao mà Bác đã trải qua trong suốt 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Đó là dấu mốc lịch sử quan trọng và thiêng liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nay đất nước ta bước vào một thời đại mới, một kỷ nguyên mới, đang khoác trên mình diện mạo mới, đổi thay, hội nhập và ngày càng phát triển, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nguyện vững bước trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong ước giản dị của Người!

Với mong muốn khắc họa sâu thêm về hành trình đi tìm đường cứu nước vĩ đại của Hồ Chí Minh và con đường cách mạng kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách:  “Dấu chân phía trước - Tiếp bước hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh” của tác giả Trần Văn Công sưu tầm và biên soạn được Trung tâm Giới thiệu Sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2016, dày 399 trang, khổ 19x27cm

Ký hiệu kho: VT7805

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Bối cảnh lịch sử và quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước: Giới thiệu sơ lược tiểu sử Hồ Chí Minh thời niên thiếu (1890 – 1911). Hoàn cảnh lịch sử và những nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của Người.

Phần thứ hai: Hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước: Trình bày sơ lược hoạt động của Người trên hành trình vĩ đại (1911 – 1941). Giới thiệu nơi bắt đầu cuộc hành trình của Người. Những hoạt động quốc tế đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1911 – 1917); Ở Pháp (1917 – 1923); Ở Liên Xô (1923 – 1924); Ở Trung Quốc, châu Âu và Xiêm (1924 – 1929) và hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc góp phần thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới (1930 – 1941).

Phần thứ ba: Quyết tâm vững bước theo con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn: Giới thiệu một số bài viết: Người chiến sĩ lỗi lạc trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu cao cả của thời đại. Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Con đường cách mạng của Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Cuối cuốn sách là Phần Phụ lục giới thiệu một số tác phẩm của Hồ Chí Minh giai đoạn 1911 – 1941: Tâm địa thực dân – Bài báo đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc. Bản án chế độ thực dân Pháp (trích). Đường kách mệnh. Chánh cương vắn tắt của Đảng…

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018), nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc hơn về hành trình vĩ đại 30 năm đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu!

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

 

Nguyễn Thị Hồng Điểm

                                                                                    Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP