• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Đồng chí Lương Khánh Thiện - Tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, sự cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc
Ngày xuất bản: 03/10/2023 3:47:59 SA

          Là một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống yêu nước, thấu hiểu nỗi khổ cực của người dân mất nước, Lương Khánh Thiện đã sớm hình thành tinh thần yêu nước, hun đúc ý chí cách mạng, nhằm đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Với tinh thần tự học tập, rèn luyện trong thực tiễn, đồng chí Lương Khánh Thiện đã trở thành người lãnh đạo có năng lực và uy tín của Đảng. Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, hoạt động ở nhiều địa phương khác nhau, dù ở đâu, thực hiện nhiệm vụ gì, đồng chí cũng hết lòng vì Đảng, vì dân, vững vàng trước những khó khăn, thử thách, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về sự cống hiến của các bậc tiền nhân đối với quê hương, đất nước, khơi dạy và nêu cao lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống lịch sử - văn hoá, truyền thống yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023), Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam” được nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội phát hành năm 2018, với độ dày 368 trang, in trên khổ giấy 16x24 cm, kí hiệu phân loại: 959.703092

 

Cuốn sách là tài liệu quý, gồm 37 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, các nhà khoa học…, với nhiều góc độ khác nhau các bài viết đã phản ánh một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp, làm nổi bật những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam, tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập, tự rèn luyện, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phân tích những ảnh hưởng của quê hương, gia đình đến việc hình thành nhân cách, lý tưởng, cũng như con đường cách mạng của Lương Khánh Thiện, góp phần làm phong phú thêm những thông tin về cuộc đời, sự nghiêp, những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Hà Nam phối hợp thực hiện.

Sách hiện đang được phục vụ tại phòng Đọc của Thư viện tỉnh với số đăng kí cá biệt VT8161.

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

.                                                                    Vũ Thị Hiệp

 

                                                                  Phòng HC-TH

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP