• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư thời đầu đổi mới
Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:32:56 SA

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo kiên định, có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt đời đồng chí đã phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Là Tổng Bí thư của Đảng trong thời kỳ đầu thực hiện công cuộc đổi mới, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành được nhiều thắng lợi rất vẻ vang, công cuộc đổi mới  thu được những thành tựu to lớn và rất quan trọng.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2015), Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề sách “Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư thời đầu đổi mới”.

 

Chuyên đề giới thiệu 35 tài liệu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Linh; những công lao to lớn, cống hiến xuất sắc về nhiều mặt của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đặc biệt là những cống hiến quan trọng trong thời kỳ đầu đổi mới đất nước trên cương vị Tổng Bí thư.

Chuyên đề được trưng bày tại Phòng Đọc Thư viện tỉnh Yên Bái.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Phạm Lan Hương

Phòng Phục  vụ bạn đọc

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP