• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên
Ngày xuất bản: 13/03/2020 6:46:22 SA

 

 

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  (26/3/1931-26/3/2020). Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề tài liệu với chủ đề: “Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên”. Các tài liệu hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Yên Bái.

 

 

1.     Chính sách phát triển thanh niên, vấn đề lý luận và thực tiễn

                           

                                        

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Long Hải chủ biên

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 266tr.

Khổ sách:13x19cm

KH:VV51833;MT47412 MT47413;MT47414

 

 

 

Nội dung: Thanh niên là lực lượng xã hội đông đảo, có vị trí, vai trò và tiềm năng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là lớp người trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành nên sự phát triển của thanh niên tất yếu là sự phát triển trong hiện tại và tương lai của quốc gia, dân tộc. Việc đảm nhận vai trò chủ nhân của đất nước của thanh niên là sự kế thừa theo quy luật khách quan mà không lực lượng nào thay thế được. Chính vì vậy, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã rất quan tâm đến sự phát triển của thanh niên thông qua nhiều biện pháp, nguồn lực đầu tư cho thế hệ trẻ. Bên cạnh những chủ trương, chính sách với mục đích chăm lo bồi dưỡng, phát huy, phát triển thanh niên.

Cuốn sách được chia làm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thanh niên

Chương 2: Thực trạng chính sách phát triển thanh niên ở Việt Nam

Chương 3: Giải pháp tiếp tục xây dựng hệ thống chính sách phát triển thanh niên ở nước ta.

 

 

2. Giáo dục kỹ năng sống dành cho Thanh niên – sinh viên trong nhà trường

 

 

 

 

Tác giả: Phương Dung

 Nhà xuất bản: Thanh niên

 Năm xuất bản: 2018

 Số trang: 212tr.

 Khổ sách:14,5x20,5cm

 KH: VV51900, MT47602

 MT47603; MT47604

 

 

                                                 

Nội dung:  Theo Điều 2 của Luật Giáo dục 2005, mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng  và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, nội dung giáo dục trong nhà trường hiện nay còn xem nhẹ trong việc dạy chữ, chưa chú trọng đúng mức dạy làm người, nhất là việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

 Cuốn sách  được chia làm 3 phần:

Phẫn 1: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong gia đình và nhà trường 

1. Giáo dục kỹ năng sống trẻ mầm non

2. Giáo dục kỹ năng sống học sinh tiểu học

          3. Giáo dục kỹ năng sống học sinh cấp 2-3 trong nhà trường

Phần 2: Các kỹ năng thiết yếu cho học sinh khi gặp các tình huống xấu trong học đường

 1. Tình huống bạo lực học đường

 2. Phòng chống ma túy trong học đường

 3. Tệ nạn mại dâm

           4. Nghiện game online

 5. Đua xe trái phép

Phần 3: Các kỹ năng cần thiết để ứng phó với các rủi ro trong cuộc sống hàng ngày

          1. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân

2. Kỹ năng ứng phó trước các rủi ro thường gặp hàng ngày

         

 

           3. Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong  các tình huống thường gặp hàng ngày       

                        

                    

 

 

Tác giả: Phương Dung                          

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 246tr.

Khổ sách: 14,5x20,5cm

KH:  VV51901; MT47605

  MT47606; MT47607

 

 

 

 

 Nội dung: Cuốn sách được chia làm 5 phần:

Phần 1: Kỹ năng sơ cứu nhanh các tai nạn thường gặp ở trẻ em

Phần 2: Kỹ năng sơ cứu nhanh cho người bị chấn thương, tai nạn

Phần 3: Kỹ năng sơ cứu nhanh cho người bị ngộ độc, dị ứng thức ăn- thực phẩm- hóa chất

Phần 4: Kỹ năng xử lý và sơ cứu nhanh khi bị động vật hoặc côn trùng cắn.

Phần 5: Kỹ năng xử lý một số bệnh thường gặp

 

 

4. Giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

 

 

 

 

 

Tác giả: Dương Tự Đam 

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2015

Số trang: 98tr.

Khổ sách:13x19cm

KH:VV49569,MT40072 MT40073,MT40074

 

 

Nội dung: Tác giả trình bày một số cơ sở lý luận về lý tưởng và đạo đức cách mạng, nội dung và phương thức giáo dục thanh niên, xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam có tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có bản lĩnh chính trị, tri thức và năng lực, sức khỏe và lối sống văn hóa để trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2015-2030.

Cuốn sách “Giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay” nhằm quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24/3/2015 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng , đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”.

Cuốn sách được chia làm 3 phần:

Phần 1: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống Văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Phần 2: Truyền thụ lý tưởng và đạo đức Cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Phần 3: Tuổi trẻ Việt Nam sống và học tập theo lý tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

            5. Giáo dục toàn diện cho thanh niên học sinh những giải pháp quan trọng, hữu ích và cần thiết

                    

                                                

 

 

 Tác giả: Kim Nam sưu tầm và hệ thống

  Nhà xuất bản: Thanh niên

  Năm xuất bản: 2015

  Số trang: 395tr.

  Khổ sách: 20x28cm

  KH: VT7252; MT39546

 

           

 

            Nội dung: Việt Nam là một nước giàu truyền thống văn hóa, trong truyền thống văn hóa của mình, người dân Việt Nam rất trọng việc học và học sinh của ta đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào về giáo dục trong suốt nhiều năm qua. Học sinh Việt Nam luôn nhận được sự khâm phục và vinh danh của nhân dân các nước khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên thời gian gần đây, trong một số trường học và trong một số gia đình xuất hiện những hiện tượng chưa tốt, biểu hiện ở một số thanh thiếu niên, học sinh có những hành vi ứng xử lệch chuẩn, gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đối diện với vấn đề này, nhiều nhà giáo dục, chuyên gia giáo dục và các thầy cô giáo cũng như các học sinh đã lên tiếng, trên tinh thần chia sẻ, góp ý và đề xuất nhiều giải pháp hữu ích xuất phát từ kinh nghiệp thực tế của mình, nhằm góp những tiếng nói thiết thực để môi trường giáo dục nước nhà ngày càng tốt hơn, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Cuốn sách được chia làm 5 chương:

Chương I: Bạo hành ở trẻ vị thành niên- thực tế đáng báo động và những giải pháp giáo dục cấp bách.

Chương II: Một số mặt chưa tốt trong ứng xử và việc mang thai ở trẻ vị thành niên- thực trạng và giải pháp.

Chương III: Giáo dục pháp luật, đạo đức và giới tính cho học sinh là vô cùng cần thiết.

Chương IV: Ứng xử trong môi trường giáo dục- kinh nghiệm từ thực tế

Chương V: Giáo dục Việt Nam và Thế Giới- Tìm tòi và suy ngẫm

          Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

          

Kim Tuyến

Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP