• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018)
Ngày xuất bản: 13/12/2018 7:32:07 SA

 

 

1.     Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự

 

 

 

 

Tác giả: Nguyên Vũ tuyển chọn

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2017

Khổ: 21 cm, Dày: 210 trang

Kí hiệu sách: MT 42999, MT43000, MT43001, VV50398

 

 

 

 Nội dung:  Cuốn sách “Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự” đã phác thảo quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn phải chống lại kẻ thù xâm lược lớn hơn nhiều lần về quân sự, kinh tế. Song, với lòng yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, cha ông ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc như chiến thắng Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chương Dương, Hàm Tử... Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tinh thần yêu nước và cách đánh của quân dân ta lại được phát huy lên một tầm cao mới và đã đánh thắng hai kẻ thù xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn ta nhiều lần là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Từ trong thực tiễn chống giặc ngoại xâm của dân tộc, đã hình thành nên nghệ thuật quân sự Việt Nam, đó là nghệ thuật chiến tranh nhân dân, thực hiện toàn dân đánh giặc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam không ngừng phát triển, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 

2.     Quân đội nhân dân Việt Nam truyền thống và hiện đại

 

 

 

 

Tác giả: Phan Ngọc Liên biên soạn, tuyển chọn

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2014

Khổ: 24 cm, Dày: 779 trang

Kí hiệu sách: MT 37341, VT 7083

 

 

 

 Nội dung: Cuốn sáchQuân đội nhân dân Việt Nam truyền thống và hiện đại” là quá trình hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam từ các lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng những chiến công của quân và dân ta. Cuốn sách được chia làm 4 phần:

Phần thứ nhất: Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam.

Phần thứ hai: Truyền thống anh hùng của quân, dân Việt Nam trong công cuộc giữ nước (Trước 1930)

Phần thứ ba: Từ đội tự vệ đỏ trong phong trào xô viết nghệ tĩnh đến quân đội nhân dân Việt Nam

Phần thứ tư: Học tập, giáo dục lòng kính yêu quân đội nhân dân Việt Nam

 

3. Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

 

 

 

 

Tác giả: Lê Văn Dũng

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2009

Khổ: 21cm; Dày: 427trang

Kí hiệu sách: MT14186, MT14187, VV39970, VV39971

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam, là cơ sở để quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” bảo vệ vững chắc công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có giá trị thiết thực về lý luận và thực tiễn vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

 

4. Xây dựng quân đội nhân dân về chính trị trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hưởng

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2011

Khổ: 21cm; Dày: 283trang

Kí hiệu sách: MT22022, MT22023, MT22024, VV44243

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách có hệ thống và được luận giải một cách sâu sắc. Trên cơ sở phân tích những nhân tố chủ yếu tác động của tình hình mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đồng thời phê phán một số quan điểm sai trái, thù địch xung quanh vấn đề này.

 

5. 70 năm quân đội nhân dân Việt Nam cội nguồn sức mạnh tinh thần

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Đình Minh,

                Nguyễn Mạnh Hưởng

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

       Năm xuất bản: 2014

       Khổ: 22cm; Dày: 219 trang

        Kí hiệu sách: MT33366, MT33367

                                  MT33368, VV47702

 

 

 

  Nội dung: Trong lịch sử nhân loại, hiếm có một dân tộc nào như dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước, phải thường xuyên đương đầu với các thế lực ngoại xâm hung bạo, có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn mạnh hơn và cũng hiếm có một quân đội nào như Quân đội nhân dân Việt Nam ngay từ khi mới ra đời cũng như trong quá trình trưởng thành phải đụng đầu với các thế lực đế quốc to lớn, hung bạo. Vậy điều gì đã làm nên sức mạnh để Quân đội ta đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Phải chăng yếu tố cơ bản để tạo nên sức mạnh của quân đội ta lại nằm ở tinh thần.

   Cuốn sách được kết cấu 3 phần chính:

Phần I: Quân đội nhân dân Việt Nam và cội nguồn sức mạnh tinh thần

Phần II: Sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam-bảy thập kỷ phát triển và thăng hoa rực rỡ

Phần III: Xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội trong tình hình mới

     Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!              

Nguyễn Hiền 

Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP