• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022)
Ngày xuất bản: 26/08/2022 8:24:47 SA

            Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập có đoạn: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy''.

77 năm qua, mỗi người dân Việt Nam luôn cảm thấy vinh dự và tự hào về nền độc lập tự do của đất nước đã giành được và thêm tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Ngày Quốc khánh cũng nhắc nhớ chúng ta, những thế hệ hôm nay và mai sau trách nhiệm gìn giữ, vun đắp để giá trị ý nghĩa vô cùng lớn lao, sự vô giá của độc lập, tự do luôn được trường tồn… Nhân Ngày Quốc khánh 02/9/2022, Thư viện Yên Bái trưng bày chuyên đề tài liệu: “Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022)” giới thiệu tới bạn đọc hơn 150 tài liệu, được chia làm 2 phần:

Phần 1: “Sức mạnh dân tộc”: Thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh, hết thảy các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị, giai cấp, tất cả đã đoàn kết một lòng, tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, tạo bước ngoặt trong lịch sử phát triển của dân tộc. Đó là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng .

Phần 2: “Ngày Độc lập 2 – 9": Giới thiệu những tài liệu về sự kiện ngày 2/9/1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qua  ức, chuyện kể của một số nhân chứng lịch sử…

Thông qua Chuyên đề tài liệu trưng bày giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945, sự kiện ngày 2/9/1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do… để từ đó đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!   

 

Trần Thị Hải

Phòng Công tác bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP