• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2023)
Ngày xuất bản: 08/08/2023 1:39:28 SA

            Cách mạng tháng Tám năm 1945 là trang sử vẻ vang, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ.

Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề sách: Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2023).

 

Nội dung chuyên đề tập hợp hơn 100 tài liệu chia làm03 phần, cung cấp đến bạn đọc những tư liệu quý báu giúp bạn đọc có cái nhìn toàn vẹn về cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta thông qua những hồi ức, chuyện kể thật cảm động.

Phần 1: “Cách mạng Tháng Tám – Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.”

Phần 2: “Quốc khánh 2/9 và những ngày độc lập.”

Phần 3: “Việt Nam và sự nghiệp đổi mới hôm nay.”

Chuyên đề tài liệu hiện được trưng bày trực quan tại Tầng 1 - Phòng Trưng bày triển lãm.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu với bạn đọc! 

 

 Bùi Thị Dịu

Phòng Công tác bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP