• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021)
Ngày xuất bản: 17/03/2021 3:12:14 SA

          Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên. Đảng luôn xác định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

 

 

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc. Những cống hiến hy sinh của các thế hệ thanh niên trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước là vô cùng to lớn, trân trọng, để lại nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu, góp phần tô thắm truyền thống vinh quang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Thanh niên là lực lượng chủ yếu có mặt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt số thanh niên tham gia hoạt động kinh tế trong những năm gần đây đang ngày càng tăng, chiếm 75,4% trong tổng số thanh niên và chiếm 36,6% lực lượng lao động xã hội. Thanh niên là lực lượng xung kính trong các lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội, là thế hệ năng động, dám nghĩ, dám làm, có sức khỏe, tri thức, có nhiệt huyết, có ước mơ và hoài bão lớn, dám xông pha nơi khó khăn gian khổ, dám hy sinh vì lý tưởng cách mạng để bảo vệ đất nước. Thanh niên là những người tiên phong và đóng vai trò quan trọng, quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc…

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021), Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày, giới thiệu chuyên đề sách gồm 50 tài liệu về các nội dung: Tổng quan tình hình thanh niên, công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019 và giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2024; Thanh niên Việt Nam và những câu chuyện đẹp. 70 năm truyền thống vẻ vang hội sinh viên Việt Nam (1950-2020). Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ những điều nên làm. Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam theo di chúc Bác Hồ…

Thông qua tài liệu trong chuyên đề giúp bạn đọc, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên được ôn lại truyền thống vẻ vang, quà trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ khi thành lập cho đến nay, đồng thời phát huy tính tiên phong gương mẫu, lá cờ đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

        Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu!       

Trần Thị Hải

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP