• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ (27/7 1947 – 27/7/2020) và tri ân các anh hùng liệt sĩ, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn
Ngày xuất bản: 21/07/2020 3:34:27 SA

 

          Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã trải qua  90 năm. Nhân dân Việt Nam đã chịu đựng muôn vàn hy sinh để viết tiếp những trang sử hào hùng của lịch sử dân tộc. Ngày nay tổ quốc đã độc lập, giang sơn liền một dải, nhân dân đã tự do, được sống trong hòa bình để xây dựng cuộc sống ngày một no ấm, hạnh phúc là nhờ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, của đồng bào, đồng chí trong suốt các cuộc chiến tranh giành độc lập và bảo vệ tổ quốc. Những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những người thanh niên trai tráng đã hiến dâng cuộc sống của mình cho Tổ quốc, cho nhân dân.

           Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7 1947 - 27/