• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái (1930 - 2015)
Ngày xuất bản: 22/02/2018 2:46:34 SA

 

           Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã không ngừng kế tục, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và quê hương, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những cống hiến hy sinh của các thế hệ thanh niên Yên Bái trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước là vô cùng to lớn, trân trọng, để lại nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu, góp phần tô thắm truyền thống vinh quang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Nhằm ghi lại những thành tựu, những đóng góp của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên CNXH và đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương đất nước, năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái (1930 - 2015)”. Cuốn sách này đã từng được xuất bản vào năm 2005, lần tái bản này có bổ sung thêm  nhiều nội dung về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái trong tình hình mới.

 

 

Cuốn sách gồm 480 trang, được chia thành 6 chương:

Chương I: Tuổi trẻ các dân tộc và tổ chức Đoàn ở Yên Bái kiên cường tham gia đấu tranh tiến tới giành chính quyền về tay nhân dân dưới ngọn cờ của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh (1930 – 1945)

Chương II: Tuổi trẻ Yên Bái trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954).

Chương III: Thế hệ trẻ Yên Bái xây dựng, bảo vệ Chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975).

Chương IV: Thế hệ trẻ Yên Bái tích cực xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1985).

Chương V: Tuổi trẻ Yên Bái trong sự nghiệp đổi mới đất nước (1986 - 1996).

Chương VI: Tuổi trẻ Yên Bái trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước (1997 - 2015).

Cuối cuốn sách là Phần phụ lục giới thiệu danh sách và ảnh các Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV tỉnh Đoàn từ năm 1945 đến 2017 và Một số hình ảnh hoạt động của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đến năm 1992.

Đây là là một tài liệu quý, được nghiên cứu, thu thập, biên soạn công phu góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc,  bồi đắp niềm tin, lý tưởng và niềm tự hào cho tuổi trẻ Yên Bái hôm nay và mai sau.

Cuốn sách hiện đang được phục vụ tại Phòng Địa chí, Thư viện tỉnh Yên Bái.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

 

                                                                   Phạm Lan Hương

                                                                          Phòng Địa chí

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP