• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975
Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:25:25 SA

 Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Đế quốc Mỹ là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất thế kỷ XX. Xét về quy mô lực lượng tham gia, phương tiện chiến tranh hiện đại được huy động và tính chất ác liệt theo chiều hướng tăng suốt 21 năm thì đây là cuộc đụng đầu lịch sử giữa đế quốc Mỹ và nhân dân Việt Nam – một cuộc đụng đầu xét về vật chất là không cân sức. Nước Mỹ là một trong những nước lớn nhất và mạnh nhất hành tinh xâm lược nước Việt Nam nhỏ và nghèo lại bị tàn phá trong cuộc chiến tranh chồng thực dân Pháp chưa kịp hồi phục. Nhân dân Việt Nam với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã đoàn kết thành một khối thống nhất, kiên quyết kháng chiến. Bằng việc kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và ngoại giao, đánh giặc bằng ba mũi giáp công trên cả ba vùng chiến lược, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược và biện pháp chiến lược xâm lược của Mỹ, tiến tới Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giành hoàn toàn độc lập, thống nhất đất nước

Với tinh thần tôn trọng sự thật, khách quan, khoa học và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử, Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng sẽ tái hiện toàn bộ cuộc kháng chiến trong đó làm nổi bật lên một số sự kiện trọng yếu, đồng thời chú trọng phân tích làm rõ nguồn gốc, nguyên nhân cuộc chiến tranh, sự đấu trí đấu lực của hai bên tham chiến và những bài học kinh nghiệm… qua bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975 với 9 tập sách  với 42 chương do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản nhằm cung cấp cho bạn đọc những tư liệu chính xác, đầy đủ và toàn diện về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì đại của dân tộc Việt Nam trong suốt 21 năm

 

1.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975. – H. : Chính trị quốc gia ; 21cm

T.1 : Nguyên nhân chiến tranh. – 201tr.

                                                KH phòng đọc : VV45729

Tập trung luận giải vì sao Mỹ xâm lược Việt Nam và vì sao chúng ta phải tiếp tục cầm súng chiến đấu sau chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

2.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975. – H. : Chính trị quốc gia ; 21cm

T.2: Chuyển chiến lược. – 403tr.

                                                KH phòng đọc : VV45728 

Trình bày các sự kiện lịch sử từ sau Hiệp định Giơnevơ đến cao trào Đồng khởi vĩ đại của nhân dân miền Nam năm 1960. Xây dựng miền Bắc làm cái gốc, cái nền cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam ; Đồng khởi – Bước mở đầu chiến tranh cách mạng miềnNam 

3.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975. – H. : Chính trị quốc gia ; 21cm

T.3: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt . – 455tr.

                                                KH phòng đọc : VV45727 

Tập trung  trình bày các vấn đề : Tiến hành chiến tranh Cách mạng kiên quyết đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ; Xây dựng miền Bắc vững mạnh – hậu phương chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ; Bẻ gãy kế hoạch bình định miền Nam trong vòng 18 tháng của đế quốc Mỹ ; Chiến thắng Ấp Bắc ; Kết hợp ba mũi giáp công đánh thắng về cơ bản kế hoạch gom dân, lập ấp chiến lược của địch ; Đánh thắng chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ (1964 đến giữa năm 1965) 

4.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975. – H. : Chính trị quốc gia ; 21cm

T.4 : Cuộc đụng đầu lịch sử. – 467tr.

                                                KH phòng đọc : VV45726 

Tái hiện lại cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ của quân và dân miền Bắc, thắng lợi oanh liệt của quân và dân miền Nam trong hai mùa khô 1965 – 1966 và 1966 - 1967

5. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975. – H. : Chính trị quốc gia ; 21cm

T.5 : Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968. – 361tr.

                                                KH phòng đọc : VV45725 

Tập hợp những nội dung chính yếu và quan trọng nhất của quá trình Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968. Kết hợp giữa tiến công quân sự và đấu tranh ngoại giao, tạo thế tạo lực tạo thời cơ cho tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968, buộc Mỹ phải đến Hội nghị Pari 

6.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975. – H. : Chính trị quốc gia ; 21cm

T.6 : Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương. – 390tr.

                                                KH phòng đọc : VV45724

Trình bày khái quát và tương đối đầy đủ về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên khắp chiến trường ba nước Đông dương trong một giai đoạn cam go nhất của chiến tranh (1969 – 1971) đánh thắng một bước căn bản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ 

7.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975. – H. : Chính trị quốc gia ; 21cm

T.7 : Thắng lợi quyết định năm 1972. – 490tr.

                                                KH phòng đọc : VV45723

Tường thuật chi tiết và tương đối đầy đủ ở tầm khái quát cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta trên cả hai miền Nam – Bắc và chiến trường Đông Dương trên cả mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao 

8.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975. – H. : Chính trị quốc gia ; 21cm

T.8 : Toàn thắng. – 574tr.

                                                KH phòng đọc : VV45722

 

 

Phản ánh tiến trình lịch sử ở giai đoạn cuối cùng – giai đoạn toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc 

9.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975. – H. : Chính trị quốc gia ; 21cm

T.9 : Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử. – 594tr.

                                                KH phòng đọc : VV45721 

Tập trung luận giải, phân tích tính chất, đặc điểm, tầm vóc và những bài học lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với mục đích chuyển tải đến bạn đọc toàn bộ diễn biến, tầm vóc lịch sử cũng như những bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.                                              

                                        Chu Thị Hạnh

                                     Phòng Nghiệp vụ

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP