• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Một nửa thế giới là phụ nữ
Ngày xuất bản: 23/08/2016 1:32:07 SA

Hơn một thế kỷ qua, vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng, xã hội ngày càng được khẳng định, tỏ rõ năng lực, phẩm chất của mình, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác và học tập và đã đạt được những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

     Nhân kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế phụ nữ  (8/3/1910 – 8/3/2014) và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Thư viện tỉnh Yên Bái giới thiệu chuyên đề sách “Một nửa thế giới là phụ nữ”. Chuyên đề gồm 47 tài liệu giới thiệu vai trò, giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đối với dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam; những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; gương những phụ nữ điển hình trong xã hội... Chuyên đề sách được giới thiệu và phục vụ bạn đọc tại Phòng Trưng bày – Triển lãm của Thư viện tỉnh Yên Bái.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Phạm Lan Hương

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP