• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay
Ngày xuất bản: 22/08/2016 7:56:53 SA

Từ khi được thành lập đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chính vì vậy, 83 năm lịch sử vẻ vang của mình, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn xứng đáng là người lãnh đạo tài tình của cách mạng Việt Nam, là linh hồn của cả dân tộc và bộ tham mưu tối cao của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

          Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 – 3/02/2013), Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề sách: “Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay”.       Chuyên đề gồm: 50 tài liệu là sách báo, tạp chí, tư liệu, tranh ảnh… được trưng bày trực quan tại Phòng trưng bày triển lãm của Thư viện tỉnh Yên Bái.

Nội dung chuyên đề: “Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay” chia làm ba phần chính:

Phần thứ nhất: Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng tầm trí tuệ của Đảng

Phần thứ hai: Đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba: Đổi mới phương thức lãnh đạo và công tác kiểm tra của Đảng.

 Mục đích của chuyên đề nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, khơi dậy niềm tự hào và khẳng định thêm sự tin yêu vào Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu.

“Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay” là một trong những vấn đề chính trị có nội dung phong phú đang được Đảng và xã hội quan tâm.

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 Người viết:

Trần Thị Thủy – Thư viện tỉnh Yên Bái

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP