• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi
Ngày xuất bản: 10/03/2023 8:29:14 SA

 


           Trong thời gian gần đây, nạn xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần cho nạn nhân, gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Qua nghiên cứu, mọi trẻ em trong cộng đồng đều có nguy cơ bị xâm hại tình dục, bất kể giới tính hay môi trường sống. Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm có trên dưới 2000 vụ xâm hại trẻ em, trong đó có đến 70% là xâm hại tình dục. Chính vì vậy, toàn xã hội, mỗi một gia đình và chính bản thân các em cần phải có những kiến thức về phòng tránh xâm hại tình dục.

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-BCĐ ngày 16/02/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2023. Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày Chuyên đề tài liệu: Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

 

Nội dung Chuyên đề tập hợp trên 30 tài liệu, được trình bày theo 3 phần:

           Phần I : Bảo vệ quyền con người của trẻ em

           Phần II : Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em

           Phần III : Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Nội dung Chuyên đề tài liệu nhằm: Tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tạo lập và bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện; Tuyên truyền tới các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm xâm hại trẻ em, biện pháp bảo vệ trẻ tại cộng đồng; Tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác và xử lý các hành vi, vụ xâm hại, ngược đãi, bạo lực, bóc lột trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dịch vụ văn hóa, kinh doanh văn hóa phẩm… đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh dành cho trẻ em.       

Chuyên đề tài liệu trưng bày tại Phòng đọc, tầng 2 của Thư viện tỉnh Yên Bái.

Trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc!

 

Trần Hải

Phòng Công tác bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP