• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Phụ nữ Việt Nam học tập và làm theo Bác kính yêu
Ngày xuất bản: 12/10/2017 7:54:59 SA

            Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

 Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và có giá trị đặc biệt đối với phụ nữ Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017), nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân về phẩm chất đạo đức của người Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện Đại hóa, Thư viện tỉnh Yên Bái xin giới thiệu đến chị em và bạn đọc chuyên đề “Phụ nữ Việt Nam học tập và làm theo Bác kính yêu”. Chuyên đề gồm 58 tài liệu viết về những tấm gương phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Chuyên đề được trưng bày tại Phòng đọc - Tầng 2 - Thư viện tỉnh Yên Bái.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

 

                                                                                  Lò Thị Thao

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP