• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Quân đội nhân dân Việt Nam - 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944 – 22/12/2014)
Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:09:38 SA

Trải qua 70 năm vừa chiến đấu vừa xây dựng và trưởng thành, Quân đội ta đó lớn mạnh không ngừng luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội ta, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

 Quân đội ta là một Quân đội kiểu mới từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và giáo dục, là lực lượng vũ trang nòng cốt của nhân dân và nhà nước cách mạng, làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội ta luôn nêu cao lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc; luôn trau dồi bản chất giai cấp công nhân, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

 Hiện nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, sự nghiệp củng cố quốc phòng và xây dựng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đó đạt được những thành tựu to lớn, đồng thời cũng phải vượt lên những thách thức khó khăn do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực  phản động tìm mọi thủ đoạn chống phá cách mạnh nước ta.

 

 Nhằm khẳng định những thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, nhân kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề sách “Quân đội nhân dân Việt Nam - 70 năm  xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” được trưng bày và giới thiệu tại Phòng Đọc của Thư viện tỉnh Yên Bái (tầng 2). Nội dung chuyên đề gồm 45 tài liệu là sách, báo, tạp chí thể hiện quan điểm tư tưởng, lý luận và thực tiễn khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã phát huy được bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Mai Thị Hồng Diên

Phòng Báo, tạp chí  

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP