• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Quân đội nhân dân Việt Nam 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944 – 22/12/2012)
Ngày xuất bản: 22/08/2016 7:50:54 SA

Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành Quân đội ta đã luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội ta, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

 Hiện nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước sự nghiệp củng cố quốc phòng và xây dựng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đồng thời cũng phải vượt lên những thách thức khó khăn do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tìm mọi thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta.

 Nhằm khẳng định những thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 68 năm qua, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, nhân kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012) Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề sách “Quân đội nhân dân việt nam - 68 năm  xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” được giới thiệu tại Phòng Trưng bày - Triển lãm của Thư viện tỉnh Yên Bái. Nội dung chuyên đề gồm 45 tài liệu là sách, báo, tạp chí thể hiện quan điểm tư tưởng, lý luận và thực tiễn khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã phát huy được bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Mai Thị Hồng Diên

Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP