• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày sách, báo: 66 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng (22-12-1944 – 22-12-2010)
Ngày xuất bản: 22/08/2016 6:50:50 SA

Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội kiểu mới từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và giáo dục, là lực lượng vũ trang nòng cốt của nhân dân và Nhà nước cách mạng.

Từ khi thành lập đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng đất nước, đưa đất nước ta bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2010), nhằm khẳng định những thành tựu lớn lao của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ, Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày chuyên đề sách báo “66 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng (22-12-1944 – 22-12-2010)”

Chuyên đề gồm 57 tên  sách, báo, tạp chí với các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam; Quá trình hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng; Những thành tựu to lớn của sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam  trong công cuộc đổi mới của đất nước; Những vị tướng tài ba trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

 

Bùi Thị Dịu

Phòng phục vụ bạn dọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP