• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Tự hào phụ nữ việt nam
Ngày xuất bản: 09/10/2019 1:52:30 SA

 

 

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019), Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số tài liệu giới thiệu về Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Các quy định pháp luật cần biết dành cho phụ nữ ; Gương sáng phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Họ là những tấm gương tiêu biểu, đã và đang không ngừng vươn lên trong mọi lĩnh vực như trong lao động, sản xuất, học tập và rèn luyện… để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp.

 

 

1. Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập 1

 

 

 

 

 

           - Tác giả: Lâm Bá Nam, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Đình Lê... biên soạn

                  - Nhà xuất bản : Phụ nữ

                  - Năm xuất bản : 2017

                  - Khổ sách : 24cm, 486 trang

                  - Kí hiệu sách :

                   VT7683, MT44366, MT44367, MT44368

 

 

 

 

 

 

Nội dung:  Sách tập hợp các sự kiện cơ bản được chọn lọc, đối chiếu, xác minh và hệ thống hóa quá trình hình thành tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hệ thống các quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác phụ vận, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Giới thiệu hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng từ năm 1930 – 1976.

 

 2. Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập 2

 

 

 

 

 

           - Tác giả: Lâm Bá Nam, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Đình Lê... biên soạn

            - Nhà xuất bản: Phụ nữ

            - Năm xuất bản : 2017

            - Khổ sách ; 24cm, 467 trang

           - Kí hiệu sách :

            VT7684, MT44369, MT44370, MT44371

 

 

 

 

Nội dung : Sách nêu rõ vai trò chỉ đạo tích cực, chủ động, sự sáng tạo trong vận dụng cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng vào nhiệm vụ công tác Hội; Trong đoàn kết, tập hợp, và vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Hội trong các giai đoạn cách mạng từ năm 1976-2012. Đồng thời góp phần tôn vinh cán bộ, hội viên, phụ nữ có nhiều đóng góp cho đất nước, cho sự phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

3. Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập 1

 

 

 

 

 

            - Tác giả: Lâm Bá Nam, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Đình Lê... biên soạn

                - Nhà xuất bản : Phụ nữ

                - Năm xuất bản : 2017

                - Khổ sách : 24cm, 551 trang

                - Kí hiệu sách :

               VT7685, MT44372, MT44373, MT44374

 

 

 

 

 

 

Nội dung: Sách tập hợp các sự kiện từ năm 1930 đến năm 1976 với sự  hợp nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thể hiện một cách toàn diện quá trình hình thành tổ chức và hoạt động của Hội từ những tổ chức sơ khai đầu tiên đến việc hình thành tổ chức Hội thống nhất, có hệ thống chặt chẽ trong cả nước, gắn liền với quá trình cách mạng oanh liệt của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh.

 

4. Biên niên lịch sử hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tập 2

 

 

 

 

 

            - Tác giả: Lâm Bá Nam, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Đình Lê... biên soạn

                - Nhà xuất bản : Phụ nữ

                - Năm xuất bản : 2017

                - Khổ sách : 24cm, 731 trang

                   - Kí hiệu sách :

                   VT7686, MT44375, MT44376, MT44377

 

 

 

Nội dung : Sách tập hợp những sự kiện quan trọng trong quá trình tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được thẩm tra, đối chiếu, đảm bảo độ chính xác, trong đó bao gồm các sự kiện tiêu biểu về tổ chức, hoạt động, các phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam trong suốt giai đoạn từ năm 1976 đến năm 2012.

 

 5.Cẩm nang và các quy định pháp luật cần biết dành cho phụ nữ

 

 

 

 

 

       - Tác giả: Vũ Tươi tuyển chọn và hệ thống

       - Nhà xuất bản: Hồng đức

       - Năm xuất bản: 2017

       - Khổ sách: 28cm, 378 trang

       - Kí hiệu sách: VT7802

 

 

 

 

Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp, đảm bảo cán bộ Hội đáp ứng nhu cầu đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy sự bình đẳng, chăm lo, bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.

 

6. Gương sáng phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

      - Nhà xuất bản: Phụ nữ

      - Năm xuất bản: 2014

      - khổ sách: 21cm, 215 trang

      - Kí hiệu sách:

        VV48779, MT37304, MT37305, MT37306

 

 

 

Nội dung: Giới thiệu sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân về phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, về những tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực, trên khắp mọi miền đất nước.

      Tài liệu hiện đang phục vụ tại Thư viện tỉnh Yên Bái.

              Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc

                                                            Hồng Diên

                                                   Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP