• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thanh niên
Ngày xuất bản: 27/03/2024 6:45:13 SA

         Thanh niên là “lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực”. Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên cũng chứng tỏ được vai trò xung kích và là lực lượng rường cột trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí đặc biệt của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng, tương lai của dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm tới vấn đề giáo dục, đào tạo toàn diện các thế hệ thanh niên Việt Nam, tổ chức thanh niên vào các phong trào cách mạng phong phú của đất nước. Trước khi đi xa, Người đã căn dặn: Đảng phải chăm lo giáo dục thanh niên thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”. Việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một công việc quan trọng và cần thiết.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu chùm sách với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thanh niên”.

1. Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam theo di chúc Bác Hồ / Phan Thị Ánh Tuyết s.t., tuyển chọn .- H. : Dân trí, 2019 .- 199tr. : ảnh ; 19cm 

KHPL: 305.235

ĐKCB: VV53173; MT51464; MT51465; MT51466

Nội dung: Giới thiệu bút tích các bản thảo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc của Người được công bố năm 1969, cùng với những bài viết, câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc về tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ Việt Nam nhằm giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ học tập và làm theo di chúc của Bác

 2.  Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá / Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Khương (ch.b.), Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền .- Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2019 .- 200tr. ; 21cm

 

KHPL: 172.1083096

ĐKCB: VV53844; MT53047; MT53048

Nội dung: Trình bày những vấn đề chung, nội dung, phương pháp, một số nguyên tắc và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá.

3. Hồ Chí Minh và những di huấn với thanh niên / Ngô Vương Anh (b.s.) .- H. : Thanh niên, 2020 .- 262tr. ; 21cm

KHPL: 335.4346

ĐKCB:VV54862; MT55513

Nội dung: Trình bày những luận điểm chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ; tấm gương đạo đức, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những câu chuyện giản dị, chân thực về tình cảm thương yêu ấm áp, thân mật và đầy trách nhiệm của Người dành cho thế hệ trẻ Việt Nam

4.   Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn / Văn Tùng. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2002. - 127tr ; 19cm

KHPL: 3K5H6

ĐKCB: VV27895; VV27896; MV14259; MV14260

Nội dung: Trình bày chủ nghĩa Mác Lênin về giáo dục và tổ chức thanh niên. Tư tưởng HCM và những quản điểm của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thanh niên. Những vấn đề cần quan tâm và bước phát triển mới trong công tác tổ chức đoàn hiện nay

  5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên / Đoàn Nam Đàn .- H. : Chính trị quốc gia, 2002 .- 271tr. ; 19cm

KHPL: 3K5H6

ĐKCB:   VV26664; VV26665; MV13517

Nội dung: Trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành và tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo thanh niên ở nước ta hiện nay. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thanh niên ở nước ta.

Sách hiện đang được lưu trữ tại các phòng phục vụ - Thư viện tỉnh Yên Bái. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

Phạm Lan Hương

Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP