• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên
Ngày xuất bản: 22/08/2016 7:12:29 SA

 Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Người luôn quan tâm tới việc giáo dục đạo đức tác phong cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có vị trí vô cùng quan trọng trong việc giáo dục và nâng cao đạo đức cho cán bộ, đảng viên.

Với ý nghĩa đó Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề sách: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên” Chuyên đề gồm: 50 tài liệu là (sách, báo, tạp chí ) được lựa chọn giới thiệu trưng bày tại Phòng Trưng bày - Triển lãm của Thư viện tỉnh Yên Bái.

Nội dung chuyên đề được lựa chọn từ nguồn tư liệu quý của thư viện tỉnh bao gồm: Hình ảnh, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tài liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện sinh động điển hình, những quan điểm của Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, những quan điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đó nêu ra để rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ (1945-1954) vẫn còn nguyên giá trị và sức sống trường tồn đặc biệt trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng thì việc quán triệt và vận dụng những quan điểm đó của Người là hết sức thiết thực, bổ ích nhằm tiếp tục rèn luyện bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên.

 

Năm tháng sẽ qua đi nhưng những quan điểm của Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên vẫn luôn là những chỉ dẫn quý báu cho mọi hành động cán bộ, đảng viên các thế hệ tiếp sau.

                Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc! 

 

Trần Thị Thủy

Phòng Phục vụ bạn đọc 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP