• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Tuổi trẻ với công tác bảo vệ môi trường
Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:20:04 SA

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia.

Trong những năm qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã từng bước được hoàn thiện. Ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong xã hội được nâng cao. Với vai trò và trách nhiệm của mình, tuổi trẻ cả nước đã có nhiều việc làm, nhiều công trình thanh niên thiết thực nhằm bảo vệ môi trường.

Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015), đồng thời giúp cán bộ đoàn có thêm kiến thức về môi trường, kinh nghiệm, cách làm hay trong việc triển khai xây dựng các mô hình cụ thể về bảo vệ môi trường, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề sách: “Tuổi trẻ với công tác bảo vệ môi trường”

 

Chuyên đề gồm 52 tài liệu giới thiệu về một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường; các chương trình hành động của đoàn thanh niên về hoạt động bảo vệ môi trường; một số mô hình hoạt động tiêu biểu của thanh niên tham gia bảo vệ môi trường. Chuyên đề được trưng bày tại Phòng Đọc, tầng 2 của Thư viện tỉnh Yên Bái.

              Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Phạm Lan Hương

Phòng Phục vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP