• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 21/08/2017 4:24:22 CH

     Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền thuộc về nhân dân.  Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nước Việt Nam đã trở thành nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

      Trải qua 72 năm cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là thắng lợi của trí tuệ bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

      Nhân Kỷ niệm 72 năm Bác Hồ kính yêu đọc bản Tuyên ngôn độc lập - 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945 - 2/9/2017), Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề sách “Tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh”

      Chuyên đề giới thiệu 60 tài liệu nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước. Chuyên đề gồm các tài liệu: 50 năm nhìn lại; Có một Việt Nam như thế; Hồ Chí Minh một nhân cách; 65 năm toàn quốc kháng chiến; Kết thúc cuộc chiến tranh…

 Chuyên đề tài liệu được trưng bày tại Phòng Đọc, tầng 2, Thư viện tỉnh Yên Bái

              Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

 

Nguyễn Hiền

Phòng Phục Vụ Bạn Đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP