• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Uống nước nhớ nguồn
Ngày xuất bản: 22/08/2016 7:19:24 SA

 Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống và vĩnh viễn yên nghỉ trên mọi miền của đất nước để lại cho người thân, gia đình và xã hội những mất mát, đau thương không gì bù đắp nổi; Hàng triệu người mang thương tật, bệnh tật suốt đời do bom đạn, do hậu quả vô cùng tàn bạo của các nhà tù đế quốc và di hoạ chiến tranh do kẻ thù gây ra. Vượt lên trên những mất nát đau thương ấy, bằng ý chí và nghị lực của mình, họ đã khắc phục mọi khó khăn, không cam chịu đói nghèo, tiếp tục khẳng định mình, xây dựng cuộc sống mới cho bản thân, gia đình, đóng góp trí tuệ, công sức vào công cuộc đổi mới và phát triển quê hương đất nước. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và con em của họ đã trở thành nhà khoa học, nhà quản lý giỏi trên các lĩnh vực; nhiều người được Nhà nước phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Anh hùng lao động và các danh hiệu cao quý khác. Nhiều người không những trở thành người làm kinh tế giỏi mà còn giúp đỡ, đem lại việc làm cho nhiều người, tích cực tham gia vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, xứng đáng là “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu” được nhân dân tin yêu, mến phục và noi theo. 

Kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, Thư viện tỉnh Yên Bái giới thiệu tới bạn đọc 2 tài liệu Chuyên đề: “Uống nước nhớ nguồn” hiện đang lưu giữ tại kho Địa chí Thư viện tỉnh Yên Bái, hy vọng sẽ cung cấp cho bạn đọc chân dung các tấm gương về những con người “tàn nhưng không phế” cũng như những tập thể, địa phương đã và đang làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị xã hội và phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh và phát triển.

1. Tài liệu “Những điển hình trong phong trào đền ơn đáp nghĩa từ năm 2001 đến nay” do Nhà xuất bản Lao động - Xã hội phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xuất bản năm 2007, 297 trang 

 

 Tài liệu đăng tải các bài viết về những tấm gương dũng cảm trong chiến đấu, kiên trì sáng tạo vượt lên thương tật, mất mát xây dựng kinh tế gia đình đã gây xúc động tới đông đảo bạn đọc, đồng đội. Nhiều tập thể, địa phương làm tốt công tác chăm lo chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ đã được các tập thể coi đó là những bài học kinh nghiệm quý cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương mình.

2. Tài liệu “Những xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ” do Nhà xuất bản Lao động - Xã hội phối hợp với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội xuất bản năm 2007, 394 trang

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng về công tác thương binh, liệt sĩ là “Chăm lo tốt hơn đối với gia đình chính sách và những người có công với cách mạng, đảm bảo tất cả các gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân địa phương trên cơ sở kết hợp ba nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và bản thân các đối tượng chính sách tự vươn lên”. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát động phong trào thi đua xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ với 6 tiêu chuẩn được đề ra.

Kế tục và phát huy truyền thống “Tình làng nghĩa xóm” hoà quyện với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, huyện, thị đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các chương trình “Tình nghĩa” đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng ở mỗi địa phương.

Tài liệu “Những xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ” giới thiệu danh sách các xã, phường, thị trấn của 64 tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn và được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp Bằng công nhận xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Với tỉnh Yên Bái trên địa bàn tỉnh có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với tổng số 180 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 151/180 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ, đạt tỷ lệ 83,89%. Bạn đọc sẽ biết cụ thể từng địa phương đã được công nhận làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ cũng như 6 tiêu chuẩn xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ được đăng tải trong nội dung tài liệu.

 

Chu Thị Hạnh

Phòng Địa chí

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP