• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy hiện đại, rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới
Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:07:43 SA

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy hiện đại, rèn luyện phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới/ Nguyễn Thái Anh chủ biên.- H.: Thanh niên, 2010.-551tr.; 27cm.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng  dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Những quan điểm lý luận và giá trị tư tưởng về nhiều phương diện, cũng như khí phách anh hùng, phẩm chất cao quý của Người đã trở thành tài sản vô giá của cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng trên toàn Thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 12/1944 Hồ Chí Minh  triệu tập đ/c Võ Nguyên Giáp và đ/c Hà Anh  đến Pác Bó (Cao Bằng). Người chỉ định cho đ/c Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm việc thành lập lực lượng vũ trang. Hồ Chí Minh gửi một thư nhỏ cho đ/c Võ Nguyên Giáp. Đó là “Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giả phóng quân”. Người khẳng định: “Tuy lúc đầu quy mô còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ  vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từNam chí Bắc, khắp  đất nước Việt Nam.”

          Không ở đâu trên thế giới lại có một tình cảm gắn bó chan hòa giữa một vị lãnh tụ tối cao với những chiến sĩ bình dị, chân tình như cha con, mà toát lên được sự oai nghiêm, một sức mạnh thép của đội quân bách chiến bách thắng. Chỉ có thể lý giải cho những điều này, đó là sự cảm hóa kỳ diệu toát ra từ con người Hồ Chí Minh; qua cuộc sống giản dị, chân thành, mẫu mực, sự tận tụy hết lòng hết sức vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng do Người khởi xướng, tạo dựng lên.

Người luôn ân cần chỉ bảo, dạy dỗ, rèn luyện các cán bộ chiến sĩ của mình. Nhờ sự giáo dưỡng của Người, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong quân đội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt  bậc về mọi mặt; trở thành đội quân chính quy hiện đại, hùng mạnh; lập nên nhiều chiến công vang dội hiển hách lan truyền khắp năm châu bốn biển.

Ngày nay trong quá trình xây dựng, phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy hiện đại, rèn luyện phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới là nhiệm vụ hết sức cần thiết của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và từng cán bộ chiến trong quân đội nói riêng. Vì vậy, việc nghiên cứu vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng mới là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, để toàn lực lượng thấm nhuần tư tưởng, cùng những căn dặn chỉ bảo của Người. Tư tưởng vĩ đại ấy mãi mãi là ngọn đuốc soi đường để quân đội ta không ngừng phát huy sức mạnh, rèn luyện phẩm chất, góp phần to lớn bảo vệ vững chắc nền độc lập chủ quyền Tổ quốc, đồng thời góp phần xứng đáng trong công cuộc kiến thiết và xây dựng đất nước ngày càng một đàng hoàng hơn to đẹp hơn đúng theo mong ước của Người. Cuốn sách “Vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy hiện đại, rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới” được chia làm 4 phần:

Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quá trình hình thành, xây dựng, phát triền Quân đội nhân dân Việt Nam. Tập  hợp những bài nói, bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện những tư tưởng những tình cảm, sự quan tâm của Người với lực lượng vũ trang.

Phần thứ hai: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội với việc định hướng, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Gồm các bài viết, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm rèn luyện, giáo dục các chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phần thứ ba: Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy hiện đại: Tập hợp những bài viết về nghiên cứu của sác chuyên gia quân sự, các giáo sư tiến sĩ bàn về việc vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phần thứ tư: Rèn luyện phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới:  Những mẩu chuyện về Bác Hồ với các tướng lĩnh, Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam;  Những tâm gương cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

             Cuốn sách giúp bạn đọc, các nhà nghiên cứu Quân sự, các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ có cái nhìn khái quát và toàn diện hơn những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nguyễn Thị Huyền

Thư viện huyện Yên Bình  

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP