• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)
Ngày xuất bản: 20/06/2022 3:46:18 SA

 


             Yên Bái là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng; là địa bàn chiến lược quan trọng, “cửa ngõ” miền Tây Bắc của Tổ quốc. Yên Bái đang từng bước đổi mới với kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo hướng hiện đại, song vẫn đảm bảo là một đô thị xanh với những công trình kiến trúc đan xen, tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại. Điều đó làm nên sự độc đáo mà không phải đô thị nào cũng có. Yên Bái còn được coi là một trong những trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa, xã hội của vùng Tây Bắc.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2022) Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu cuốn sách “ Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025” do Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái biên soạn năm 2020, với 247 trang, khổ 19cm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/9/2020, tại thành phố Yên Bái. Các văn kiện thông qua tại Đại hội XIX lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết khách quan, sâu sắc, khẳng định những thành tựu quan trọng, nổi bật đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; đồng thời bám sát định hướng phát triển trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương, thực sự đổi mới tư duy để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường theo hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm: “ Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới -  Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030” như lời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn khi Người về thăm Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Yên Bái vào năm 1958.

Cuốn sách là tài liệu quý giúp bạn đọc thấy được quá trình phát triển và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ký hiệu phân loại của sách: 324.259707509597157

Số đăng ký cá biệt: DC6195

Sách hiện đang được phục vụ tại Phòng Địa chí - Thư viện tỉnh Yên Bái

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

 

                                                                            Nguyễn Thị Hồng Điểm

                                                                                 Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP