• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Yên Bái - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 22/08/2016 8:06:55 SA

Nhân dịp kỉ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2013). Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày chuyên đề tài liệu: “Yên Bái - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung chuyên đề sẽ giúp đông đảo bạn đọc có thêm tư liệu để hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa.

 

                 Tư liệu được trưng bày bao gồm:

+ Tư liệu về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cuộc vận động, các tầng lớp nhân dân với cuộc vận động, đặc biệt là thế hệ trẻ với cuộc vận động, tấm gương điển hình trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Những tài liệu cá biệt, các tác phẩm chọn lọc viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh của Trung ương và của tỉnh Yên Bái như: Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; ”Di chúc” của Chủ tịch HCM; ; tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc"; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"; tác phẩm "Bác hồ trong lòng người Yên Bái - Lào Cai"; "Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"; "Đưa tư tưởng HCM vào cuộc sống"; “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức HCM"; "3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "...

+ Các bài báo, tạp chí của Trung ương và địa phương viết về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đăng tải trên các báo - tạp chí từ năm 2007 - 2012. 

Xin trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc!  

Trần Thị Thủy

Phòng Địa chí

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP