• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày xuất bản: 09/01/2020 5:52:56 SA

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 31/7/2019 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên. Công văn số 191- CV/ĐU ngày 13/12/2019 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022. Ngày 08/01/2020, Chi bộ Thư viện tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết hoạt động chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo của Ban Chấp hành chi bộ trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 nhằm rút  ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chi bộ.

                                                 

Đ/c Nguyễn Lâm Tới – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Thư viện tỉnh khóa VIII

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Lâm Tới – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Quang Hải - Ủy viên Ban Chấp hành, thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở VHTTDL.

Các đại biểu là Bí thư, Phó bí thư đại diện cho các chi bộ: Văn phòng SởTrung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Bảo tàng tỉnhTrung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịchđại diện tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể đảng viên của đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2017 -2020 chi bộ Thư viện tỉnh Yên Bái cùng với sự phát triển chung của tỉnh và của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đội ngũ viên chức của Thư viện tỉnh đã có những bước phát triển cả vể số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 03 quần chúng ưu tú. Hiện nay chi bộ có tổng số 18 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên nữ và 2 đảng viên nam. Trong nhiệm kỳ chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% đảng viên, viên chức trong chi bộ được học tập quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chi bộ luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của đảng, các văn bản pháp luật của nhà nước để xây dựng chương trình công tác toàn khóa và cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của chi bộ, đồng thời đề ra những giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng bộ và Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao; Lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra trong nhiệm kỳ. Hoạt động chi bộ có sự đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, chăm lo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành và trong cơ quan, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó tăng cường sinh hoạt chuyên đề, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ thực hiện tốt và đầy đủ đúng theo quy định. Nhiệm vụ công tác chuyên môn được triển khai thực hiện đúng tiến độ có chất lượng, hàng năm các chỉ tiêu nhà nước giao đều đạt 100%, có nhiều chỉ tiêu đạt trên 100%.

Tổng kết hoạt động chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022 đó là: Chi bộ bám sát và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, nâng cao hơn nữa tinh thần sáng tạo, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, chủ động công tác đào tạo, rèn luyện cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừahồngvừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ,  tham mưu giúp Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đòi hỏi cấp ủy và mỗi đảng viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm qua thực tiễn công tác để tham mưu xây dựng nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giải quyết công việc, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, xây dựng chi bộ và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo chi bộ thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn; 100% đảng viên được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 01 đến 02 đảng viên mới trở lên; Phấn đấu tỷ lệ đảng viên có trình độ lý luận chính trị (từ trung cấp trở lên) đạt trên 80%, tỷ lệ viên chức có trình độ đại học và trên đại học đạt 100%... Ban Chấp hành chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất nêu cao tinh thần  tiên phong gương mẫu, luôn có ý thức cầu thị, rèn luyện, tu dưỡng bản thân; Xây dựng quy chế làm việc khoa học, sáng tạo, phương thức lãnh đạo phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; Luôn xây dựng được mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo, quản lý cơ quan...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lâm Tới – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhất trí cao với Dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ Thư viện tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày trước đại hội; Đồng chí Nguyễn Lâm Tới đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời có ý kiến chỉ đạo cho phương hướng, nhiệm vụ và những điểm cần cố gắng của chi bộ Thư viện tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Thư viện tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí:

            1. Đồng chí Lê Tú Anh - Bí thư chi bộ

            2. Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - Phó Bí thư chi bộ

            3. Đồng chí Lê Thị Thu Hường - Ủy viên

Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội được thông qua thể hiện sự quyết tâm cao của các đảng viên trong chi bộ. Đại hội tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần trách nhiệm, Ban Chấp hành Chi bộ Thư viện tỉnh sẽ phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ mà Đảng ủy cấp trên giao trong nhiệm kỳ 2020- 2022.

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Bí Thư Chi bộ - PGĐ Thư viện tỉnh

* Hình ảnh sự kiện:

  

                                                                                

                                                                      

                                                                  

                                                                  

                                                                  

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP